Kampen om campus

(foto: Shutterstock)

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

– Fastpris generelt, inkludert fastpris på fagbøker i bokgruppe 2, fastslår Arnstein Bjørke, når vi spør ham hva som er viktigst for ham i en ny boklov. Akademikas daglige leder legger til: – Regjeringen har alt fastslått at det vil bli Boklov og fastpris, da burde det være selvsagt at dette også vil gjelde fagbøkene. Å støtte opp om norsk fagspråk må være like viktig som «resten» av det norske språket. Risikoen for bortfall og svekkelse av norsk er definitivt størst innen akademia. Noen prøver å trekke parallell mellom fagbøker og skolebøker, men enkeltstudentens valg om kjøp eller ikke av pensumbok til eget bruk har veldig lite til felles med en kommunes anbudsprosess for innkjøp av skolebøker for utlån.

Bjørke trekker også frem et annet forhold:

– Jeg vil også nevne behovet for en formatuavhengig Boklov. Det siste betyr at også det digitale må reguleres tydelig. Dette for å unngå det vi i årevis har opplevd av brudd på og illojalitet mot Bokavtalen fra flere av landets største forlag.

Radikalt endret

Bokgruppe 2.1 – pensumlitteratur for høyere utdanning – har vært et hett tema i boklov-debatten. Forleggerforeningens leder Heidi Austlid flagget nylig på Bok365 at foreningen har landet på at denne bokgruppen ikke bør omfattes av fastprisen i en ny boklov:

– Pensummarkedet har endret seg radikalt de siste ti årene, og endringene skjer raskt. Selv om antall studenter går opp, går salget av norske lærebøker ned, uttalte Austlid, og fremhevet at bruktbokmarkedet klatrer, og summerer seg til rundt en halv milliard kroner – noe som representerer tapt inntekt for både forlag og forfattere.

Skjevt maktforhold

– Fastprisens begrunnelse virker ikke godt i dette markedet; det er pensumlistene som bestemmer salget og markedets størrelse, og ikke bokhandelens salgsfremmende innsats, fastslår Austlid og Forleggerforeningen. – De norske forlagene er i direkte konkurranse med store internasjonale aktører. Maktforholdet er skjevt, og engelskspråklig pensum vinner terreng raskt. Forlagene opplever at fastpris fungerer som et effektivt konkurransehinder i dette markedet. Nye norske pensumbøker må kunne tilpasses både institusjonenes forventninger til digitale tjenester og løsninger, og til studentenes behov til å kunne kjøpe boka i ulike format og på ulike måter.

Til motangrep

Dette synet deles ikke av Arnstein Bjørke, som gikk til motangrep mot Forleggerforeningens leder i et Bok365-innlegg i går:

«Forleggerforeningens leder uttaler til Bok365 at fastprisen er til hinder for å tilby studenter å kjøpe en bok i ulike format til en samlet pris som er lavere enn å kjøpe formatene separat. Det stemmer ikke. Det er ikke noe i dagens bokavtale som er til hinder for å bundle to format av samme tittel innenfor samme fastprisperiode. Det som stopper oss fra å gi studentene det de ønsker, er at forlagene ikke gir oss muligheten – det er de alene som kan ta den avgjørelsen.»

Bjørke mente også at det er bekymringsfullt å lese hvordan Forleggerforeningens leder uttaler seg i om salgsaktiviteten for pensumlitteratur: «Er det virkelig slik at Forleggerforeningen, som representant for norske forlag, mener at det er pensumlistene som bestemmer salget […], og ikke bokhandelens salgsfremmende innsats?»

Vanskelig grenseoppgang

En annen som lever tett på denne bokgruppen i sitt daglige virke er Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening)

– Vi registrerer at Forleggerforeningen mener fastpris ikke vil fungere etter intensjonen for bokgruppe 2.1, altså lærebøker i høyere utdanning. Selv om vi også ser utfordringer med et stort bruktmarked og konkurranse fra digitale aktører og utenlandske forlag, mener vi dette snarere understreker behovet for å ha et sterkt nok rammeverk som ikke bare ivaretar bokhandelens betydning for den akademiske offentligheten, men også norsk fagspråk, sier Vestbø, og legger til: – Det vil etter NFFOs mening i flere fag være vanskelig å trekke tydelige grenser mellom undervisningslitteraturen (bokgruppe 2.1.) og fagbøker for profesjonsmarkedet (bokgruppe 2.2). Å skille disse undergruppene fra hverandre med tanke på fastprissystemet kan få konsekvenser som vi i dag ikke overskuer.

Trenger flere norske lærebok-forfattere

Vestbø tror også fripris på lærebøker for studenter etter all sannsynlighet ha negativ innvirkning på forfatterøkonomien:

– Vi trenger ikke at færre skriver slike bøker på norsk, men flere! De aller fleste lærebokforfattere tjener veldig lite penger på boksalg, og de må dessuten skrive sine bøker på fritiden, siden UH-sektoren i altfor liten grad tilrettelegger for slik virksomhet. Her må alle virkemidlene sees i sammenheng.

Selv om han mener det fremdeles er mer enn gode nok begrunnelser for fastpris på lærebøker, er han gjerne med på å se om det kan finnes mekanismer i en boklov eller medfølgende forskrift som sørger for fleksibilitet.

– I flere andre boklover er undervisningslitteratur og akademiske bøker inkludert, og det kan være klokt å se nærmere på dem. Vi er spent på hva som kommer om dette i høringsnotatet fra departementet.

– Formatet er underordnet

Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, er derimot på linje med Forleggerforeningens direktør:

– Det vi tilbyr studenter er læring. Her er formatet bok underordnet. Derfor syns jeg det er naturlig at bokgruppe 2.1 behandles på samme måte som andre læremidler, altså med fripris. Dette for å sikre at vi i forlagsbransjen fortsatt blir den prefererte samarbeidspartner for norske utdanningsinstitusjoner i utviklingen av framtidens pensum og studietilbud.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies