annonse

Stikkord: Akademika

Motvind for Akademika

Regnskapsåret 2022: Omsetningen i Akademika-kjeden falt i fjor.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for fag- og lærebøker i Norge.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

Studentene fortjener bedre

DEBATT: Ja takk, begge deler. Studentene fortjener bedre, skriver Arnstein Bjørke.

Streik i bokbransjen avverget

Det er enighet mellom partene, etter mekling på overtid.

Greie tall fra Akademika

Tross to måneder med en del stengte butikker,, summerte bunnlinja seg til et overskudd på 10 millioner kroner.

ARK størst på bok

BRANSJESTATISTIKKEN: Bokhandlerne klarte seg bra gjennom pandemiåret.

ARK er klart størst

Bransjestatistikken: ARK er landets største bokhandelkjede i omsetning – også hvis Norli og Libris slås sammen.

ARK er størst

Selv om de har forlatt Gardermoen: ARK er fremdeles størst - og fortsetter veksten.

ARK er størst

ARK er fremdeles landets største bokhandelkjede, mens Akademika øker mest.