– Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Edmund Austigard er administrerende direktør i Det norske samlaget og leder av Den norske forleggerforening. (foto: Samlaget)

Det sier Edmund Austigard, administrerende direktør i Det norske Samlaget og leder av Den norske forleggerforening.

I dag, fredag, er innleveringsfrist for høringsutkastet til Bokloven. Vi har tatt tempen hos bransjeforeningene Forfatterforbundet, Forfattersentrum, NFFO, Foreningen !Les, Den norske forleggerforeningen og Den norske forfatterforeningen.

– Vi er enig med departementet i at et godt litteraturtilbud til norske lesere er avhengig av forutsigbare vilkår for forfatter, forlag og bokhandel i vid forstand, sier Edmund Austigard. Han mener at kollektive avtaler, i tillegg til fastpris og ikke-diskriminering i lydfeltet, er noe av det viktigste i en ny boklov.

– Etableringen av Forente Forlag og Bok365s kartlegging av sammenhengen mellom eierforhold og hvilke forlags bøker som lyttes mest til i strømmetjenestene, er med på å påvirke vårt syn på betydningen av at bransjen reguleres på en måte som sikrer mest mulig åpenhet og likebehandling mellom aktører, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

Behov for mangfold og stabile systemer

I sine høringsutkast har de ulike foreningene tatt høyde for sitt respektive fokus og ansvarsområde. – Det er krevende å spå hvilke konsekvenser de ulike mekanismene vil få, siden loven uansett vil innebære endringer fra dagens unntaksforskrift, mener Arne Vestbø i NFFO.

Eystein Hanssen i Forfatterforbundet forteller at deres hovedfokus har vært å se lovens paragrafer i relasjon til forholdet mellom opphaver og leverandør (forlag).

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Foreningen !Les har i sin runde med høringsutkastet vært særlig opptatt av at mangfoldet i litteraturen gjøres tilgjengelig for blant annet barn og unge som ikke er en kjøpesterk gruppe.

Vibeke Røgler (foto Kristin Strøm)

– Vi er tydeligere på at lyd også hører hjemme i bibliotek, men også at en plikt til å levere vil være ødeleggende for utviklingen av feltet, sier Austigard.

Bredden under press

Forfattersentrum forteller at de er bekymret for at litteraturen som gis ut i større grad blir den «trygge» og «sikre», og at det samme skal skje i programmeringen av litteraturarrangementer.

– Det er for oss rimelig klart at det i de seneste årene har utviklet seg en større ubalanse i maktforholdene mellom forlag og forfattere, sier Ingvild Christine Herzog, daglig leder i Forfattersentrum. Hun forteller at de opplever at samtidslitteraturens bredde er under press, ikke minst etter pandemien.

Herzog mener det kommer tydelig frem i blant annet forlagenes bruk av forfattere i sine høstturneer, både hvem de velger til å sende ut, og det hun mener er «den totalt fraværende tanken om at forfatterne på forlagsturné skal få betalt for tiden sin».

Ingvild Herzog (foto: Bok365)

Hva med fastprisen?

Som tidligere nevnt er fastpris et av de viktigste punktene for Forleggerforeningen.

Forfattersentrum mener at bokloven må sikre bredden i samtidslitteraturen og bidra til å ivareta forfatter- og leserinteresser. NFFOs viktigste budskap i høringsrunden har vært at foreningen støtter innføringen av en boklov med fastprisen som et grunnleggende prinsipp.

– Vi mener bestemt at lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet må omfattes av loven. Denne type litteratur må med for at formålet med loven skal innfris til fulle, sier Arne Vestbø i NFFO.

Akademisk utvalg i Forleggerforeningen mener fastpris ikke gir den fleksibiliteten forlagene trenger for å investere i teknologi og i digitale læringsløp.

Forfatterforeningen på sin side mener «høringsnotatets utsagn om at en lengre fastprisperiode gir forfatterøkonomien bedre beskyttelse, er riktig. Men løsningen regjeringen legger opp til, kan i praksis bety det motsatte». Les deres kommentar her

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies