Bokbransjeøkonomi for viderekomne

BER NORDANGER FINNE FRAM SLIPSET: Norli-sjef John Thomasgaard.

DEBATT: "Det er ingen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene," skriver John Thomasgaard.

John Thomasgaard svarer på Per Nordangers debattinnlegg Bokbransjeøkonomi for dummies.

Takk til Per Nordanger som tar debatten, og er tydelig på det han mener er fakta og argumenter. Jeg tolker Nordanger dithen at bokhandel tjener for mye og forlag tjener for lite. Det er ingen fakta som underbygger dette. Siden 2012 har det forsvunnet 100 bokhandler, mens det har blitt flere forlag. Jeg vil henvise til Erik Myhres rapport om bransjeøkonomi som ble utarbeidet for Forlegger- og Bokhandlerforeningene i 2021. Denne finnes på www.bokhandlerforeningen.no og viser at det står relativt bra til med forleggerøkonomien, mens det er noe mer krevende på bokhandlersiden.

Til det siste først. Norli hadde i 2021 en gjennomsnittlig «forlagsrabatt» godt under 53 prosent. En betydelig del av disse bøkene blir solgt med 12,5 prosent rabatt slik at den faktiske marginen vår er på ca. 50 prosent. Tallene inkluderer «førsteeksemplar-rabatten» som trekker dette tallet opp. Hos Norli har marginen på nye bøker solgt i fastpris ligget på rundt 50 prosent i en årrekke.

Det er viktig å være klar over at vi kun selger cirka 2/3 av de nye bøkene vi kjøper fra forlagene i utgivelsesåret. De resterende 1/3 må håndteres gjennom returer, nedkrediteringer, rabatter og ukurans, som også senker marginen. Om en ser på fortjenestemarginene til Norli og ARK i de offisielle regnskapene som er tilgjengelige i Brønnøysund vil en se at realisert margin samlet har vært svakt fallende over de siste årene, og ligger på cirka 46-47 prosent.

Per Nordanger hevder at rabatten har sklidd 10-15 prosent. Det er riktig om man sammenligner med vilkårene på 1990-tallet. Da er det på sin plass med litt historieoppfriskning. Bokmarkedet og rammebetingelsene har endret seg dramatisk gjennom flere regulatoriske endringer. I 1998 var rabatten regulert, og bokhandel hadde enerett på salg av innbundne nyheter. Dette opphørte i 1999, da fikk forlagene anledning til å selge blant annet i dagligvare og forhandlingene om rabatter ble frie. I 1999 hadde fortsatt bokhandel salg av skolebøker som en vesentlig inntektskilde. I 2005 mistet bokhandelen skoleboksalget samtidig som det ble mulig å rabattere nye bøker med 12,5 prosent. 2005 var et skille for rammebetingelsene.

Nordanger drar også inn markedsstøtte i debatten, og argumenterer med at dette har forsterket flyttingen av bokkrona. Markedsinnsatsen vrir seg mot og øker kraftig i digitale kanaler. Norli har siden 2017 redusert inntektene på markedsstøtte. I samme periode har Norli nesten doblet sine markedsføringskostnader. I tillegg til dette investeres det betydelig i teknologi og den digitale organisasjonen. Alt for å selge mer bøker.

Det er ingen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene. Det er både bokhandlere og forlag som gjør det godt og dårlig. Det er ikke mulig å regulere seg ut av det.

På vei ut av bransjen er min anbefaling klar, la være å lage reguleringer som låser handelsbetingelser og svekker dynamikken. Den som taper på det i det lange løp, er bare boken.

Vi setter på ovnen og kjøper inn drikke, du stiller med slipset, Per!

JOHN THOMASGAARD

 

138 Delinger