Bokbransjeøkonomi for viderekomne

BER NORDANGER FINNE FRAM SLIPSET: Norli-sjef John Thomasgaard.

DEBATT: "Det er ingen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene," skriver John Thomasgaard.

John Thomasgaard svarer på Per Nordangers debattinnlegg Bokbransjeøkonomi for dummies.

Takk til Per Nordanger som tar debatten, og er tydelig på det han mener er fakta og argumenter. Jeg tolker Nordanger dithen at bokhandel tjener for mye og forlag tjener for lite. Det er ingen fakta som underbygger dette. Siden 2012 har det forsvunnet 100 bokhandler, mens det har blitt flere forlag. Jeg vil henvise til Erik Myhres rapport om bransjeøkonomi som ble utarbeidet for Forlegger- og Bokhandlerforeningene i 2021. Denne finnes på www.bokhandlerforeningen.no og viser at det står relativt bra til med forleggerøkonomien, mens det er noe mer krevende på bokhandlersiden.

Til det siste først. Norli hadde i 2021 en gjennomsnittlig «forlagsrabatt» godt under 53 prosent. En betydelig del av disse bøkene blir solgt med 12,5 prosent rabatt slik at den faktiske marginen vår er på ca. 50 prosent. Tallene inkluderer «førsteeksemplar-rabatten» som trekker dette tallet opp. Hos Norli har marginen på nye bøker solgt i fastpris ligget på rundt 50 prosent i en årrekke.

Det er viktig å være klar over at vi kun selger cirka 2/3 av de nye bøkene vi kjøper fra forlagene i utgivelsesåret. De resterende 1/3 må håndteres gjennom returer, nedkrediteringer, rabatter og ukurans, som også senker marginen. Om en ser på fortjenestemarginene til Norli og ARK i de offisielle regnskapene som er tilgjengelige i Brønnøysund vil en se at realisert margin samlet har vært svakt fallende over de siste årene, og ligger på cirka 46-47 prosent.

Per Nordanger hevder at rabatten har sklidd 10-15 prosent. Det er riktig om man sammenligner med vilkårene på 1990-tallet. Da er det på sin plass med litt historieoppfriskning. Bokmarkedet og rammebetingelsene har endret seg dramatisk gjennom flere regulatoriske endringer. I 1998 var rabatten regulert, og bokhandel hadde enerett på salg av innbundne nyheter. Dette opphørte i 1999, da fikk forlagene anledning til å selge blant annet i dagligvare og forhandlingene om rabatter ble frie. I 1999 hadde fortsatt bokhandel salg av skolebøker som en vesentlig inntektskilde. I 2005 mistet bokhandelen skoleboksalget samtidig som det ble mulig å rabattere nye bøker med 12,5 prosent. 2005 var et skille for rammebetingelsene.

Nordanger drar også inn markedsstøtte i debatten, og argumenterer med at dette har forsterket flyttingen av bokkrona. Markedsinnsatsen vrir seg mot og øker kraftig i digitale kanaler. Norli har siden 2017 redusert inntektene på markedsstøtte. I samme periode har Norli nesten doblet sine markedsføringskostnader. I tillegg til dette investeres det betydelig i teknologi og den digitale organisasjonen. Alt for å selge mer bøker.

Det er ingen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene. Det er både bokhandlere og forlag som gjør det godt og dårlig. Det er ikke mulig å regulere seg ut av det.

På vei ut av bransjen er min anbefaling klar, la være å lage reguleringer som låser handelsbetingelser og svekker dynamikken. Den som taper på det i det lange løp, er bare boken.

Vi setter på ovnen og kjøper inn drikke, du stiller med slipset, Per!

JOHN THOMASGAARD

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies