Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Akademika campus

DEBATT: Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for produksjon og distribusjon av fag- og lærebøker i Norge, skriver Arnstein Bjørke.

Gjennom dette er den med på å styrke kunnskapsutviklingen vår. Ved å inkludere fag- og lærebøker i loven samtidig som det åpnes for salg av pakker med ulike formater av samme tittel i fastprisperioden, sørger regjeringen for at lovens viktigste målgrupper blir hørt.

I arbeidet som ledet opp til den nye loven hentet regjeringen inn innspill fra en rekke aktører. Det ble presisert at de to viktigste målgruppene i loven er leserne og forfatterne. Begge disse gruppene ga svært tydelig prioriteringer i sine høringssvar til regjeringen. Studentene, forskerne og fagbokforfatterne mente det var nødvendig at fag- og lærebøker er en del av den norske bokloven.

Det samme mente også Språkrådet, Kulturrådet, Forfatterforeningen, Direktoratet for høyere utdanning og kunnskap, Forskerforbundet, Samskipnadsrådet, studentsamskipnadene, Universitets- og høyskolerådet, lærested, kommuner og fylkeskommuner og flere forlag.

Bokhandler Arnstein Bjørke (foto: Atle Nielsen)

Forleggerforeningen, på sin side, påstår at fastpris vil gi et dårligere tilbud til studentene. Vi mener dette er en dårlig begrunnet påstand.

Når bokloven nå er offentliggjort, er Norsk studentorganisasjon (NSO) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) svært fornøyde med at fag- og lærebøker er inkludert i loven. I Khrono omtaler Arne Vestbø i NFFO inkluderingen av fag- og lærebøker som «et veldig viktig virkemiddel, særlig for å sikre norsk fagspråk». Maika Godal Dam i NSO uttaler at loven bidrar til at studenter over hele landet får tilgang til pensum. Hun trekker også fram campusbokhandelens rolle i dette arbeidet.

Studentene ønsker faglitteraturen sin tilgjengelig i både analoge og digitale format. Men må de velge, foretrekker de å lese bøker på papir. Det er slik de mener de lærer best. Bokloven tar høyde for dette ved å åpne for samlepakker med nye digitale og trykte bøker. Den legger med dette til rette for at vi tar vare på en fungerende struktur for produksjon og distribusjon av fag- og lærebøker, samtidig som vi har mulighet til å drive innovasjon og utvikling av digitale løsninger.

Det er ikke et hovedmål for bokloven at studenter skal tilbys å abonnere på komplette strømmeløsninger med norske læremidler hvor all litteraturen de trenger er inkludert. Dette har heller ikke studentene etterspurt eller lagt vekt på i høringen.

Studentene er tydelige på at de ønsker bokhandlere på campus. De vil ha muligheten til å velge hvordan de skal skaffe seg pensum. De vil kjøpe i bokhandel, på nett, brukt av medstudenter eller låne på bibliotek. De vil ha både digitalt og papir. Når vi nå får en boklov som inkluderer fag- og lærebøker, har vi muligheten til å gi dem dette. Dette krever godt samarbeid i bransjen, og at også det digitale innholdet gjøres tilgjengelig for salg, sammen med papirbøkene.

Akademika støtter den nye loven og mener det er positivt at studentenes og fagbokforfatternes interesser er tatt vare på. Vi ser fram til å fortsette å tilgjengeliggjøre faglitteratur til studenter og alle som har behov for påfyll av kunnskap

ARNSTEIN BJØRKE
Daglig leder i Akademika AS

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies