– Vi må ikke bli navlebeskuende

PEKER PÅ TRE SENTRALE BOKLOV-VERDIER: Arne Magnus.

– En boklov handler om å sikre noen verdier, understreker Arne Magnus.

Boklov-debatten har gått høyt og lavt, også her i vår Åpen høring-spalte – om fastprisperiode, skaffe- og leveringsplikt, abonnementsordninger og såkalt avanseregulering eller rabattak. For å ta det siste først:

– Der har Forleggerforeningens medlemmer samlet seg om et innspill som inkluderer et rabattak. Så er det ingen hemmelighet at det er delte meninger om dette og et eventuelt hull i taket. Bokhandelen er den viktigste kanalen for salget av nye bøker og en Boklov bør ikke begrense, men legge til rette for effektiv samhandling mellom forlag og kjeder. Vi hører vi til de som mener at det bør være godt rom for dynamikk, sier Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag.

En lov for fremtiden

Gyldendal-toppen har følgende refleksjon etter noen måneders debatt:

– I boklov-debatten er det viktig at vi ikke blir for navlebeskuende. En boklov handler om å sikre noen verdier – i hovedsak tre: det norske språket, den norske litteraturen og et desentralisert, regionalt tilbud av litteratur formidlet gjennom faghandel.

– Betyr det at du synes mange har hatt for stort fokus på sin egen virksomhet?

– Jeg synes kanskje det, ja, sier Magnus, og legger til: – Det er viktig at vi lager en boklov for fremtiden, og da er det viktig at vi tar med i betraktning at lyd etter hvert står for halvparten av konsumet innenfor enkelte kategorier.

– Og hvordan til nærmer man seg dette?

– I hvert fall ikke ved å behandle strømmetjenestene som noe de ikke er: bokhandler.

– Ikke skaffeplikt for strømmetjenester

– I det ligger at strømmetjenestene ikke skal ha skaffeplikt?

– Dette er «kuraterte» tjenester, og jeg synes i utgangspunktet ikke det er naturlig at de skal ha skaffeplikt i tradisjonell forstand. Det betyr ikke at de ikke skal ha et ansvar for bredden. Vi ønsker ikke at strømmetjenestene skal bli en lyd-versjon av bestselger i massemarkedet.

– Hva kan verktøyene være her?

– At strømmetjenestene også kan ha nye lydbøker for enkelt-nedlastning, i tillegg til strømme-abonnementet, kan være et virkemiddel.

– Fra forfatterhold er det blitt ytret ønske om at strømmetjenestene får skaffeplikt på alle norske lydbøker for stykk-nedlastning?

– Det kan være en vei å gå, ja.

– Ikke noe enkelt svar

Når vi er inne på lyd, kan vi jo forsøke oss med en grenseoppgang: Hva er egentlig en bok?

– Det er et godt spørsmål, som det ikke er så lett å gi et godt og enkelt svar på. Det er i hvert fall ikke så enkelt som at det er en papirbok og senere versjoner av den, selv om en av lovens viktigste oppgaver er å sørge for god tilgjengelighet av bredden av bøker rundt om i Norge. Her ligger det an til en god diskusjon. Mest mulig av definisjonen bør ligge i forskriftene, slik at nødvendige justeringer kan gjøres i takt med at markedet og bransjen utvikler seg.  Jeg vil i hvert fall advare mot å være for rask og kategorisk her.

 

Les også:

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies

 

 

0 Delinger