Stikkord: NFFO

NFFO-jubel for 300 millioner kroner til fysiske lærebøker

300 millioner kroner skal settes av til fysiske lærebøker i skolen, i revidert nasjonalbudsjett.

Ny runde med NFFOs forfatterskole

Til høsten starter en ny runde med NFFOs forfatterskole hvor 12 utvalgte elever skal få fordype seg i sakprosa for barn og unge.

Drøfter paraplyorganisasjon

Forfatterforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har i nærmere ett år drøftet grunnlaget for et samarbeid.

Epler og pærer

"Forfatterforeningen bør lære seg skillet mellom offentlig, kulturpolitisk støtte og rettighetsbaserte ordninger", skriver Aage Borchgrevink.

Blir ny Prosa-redaktør

Oversetteren, forfatteren og samfunnsøkonomen Roman Linneberg Eliassen blir ny redaktør i tidsskriftet Prosa.

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

DEBATT: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

En real rundvask

KOMMENTAR: Forleggerforeningen og NFFO gikk drastisk til verks i arbeidet med ny normalkontrakt for sakprosa. Det vil sannsynligvis alle tjene på.

Ny normalavtale for sakprosa i boks

Etter tolv måneders forhandlinger er NFFO og Forleggerforeningen enige om en ny normalavtale.

– Glemmer innkjøpsordningene og lærebøker

NFFO gleder seg over økt tilskudd til leselyst – men mener innkjøpsordningene og kunnskapslitteraturen er glemt i statsbudsjettet.

Ingen økte midler til sakprosafeltet

– Det er åpenbart forskjell på å være opposisjonspolitiker og å sitte med ansvar i regjering, sier NFFOs generalsekretær Arne Vestbø.

Applauderer sammenslåingen

Bokbransjetopper ønsker «Forente Forlag» velkommen, og håper mangfoldet og konkurransen blir opprettholdt.

Gjentar forfatterskole-suksess

Ti elever blir tatt opp på NFFOs forfatterskole for sakprosa for barn og ungdom.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

Vil ha opphaver-paragraf

- Bokloven må ha en egen paragraf om at opphaverorganisasjoner har rett til å inngå standardavtaler med forlag, mener Arne Vestbø og NFFO.

– Ser lite av inntektsstrømmen

– Lyd vokser voldsomt, men som sakprosaforfatter ser man lite av inntektsstrømmen, sier Arne Vestbø.

Han får Bokhandelens sakprosapris

Litterær brexit-fortelling sikrer Yohan Shanmugaratnam Bokhandelens sakprosapris 2022.

Ridder Trond

I dag ble tidligere NFFO-generalsekretær Trond Andreassen slått til ridder av 1. klasse.

Endret etter sakprosa-påtrykk

ROYALTY-RABALDERET: Mer fleksible retningslinjer for sakprosa-royalty ble strammet inn.

Disse kan få Bokhandelens sakprosapris

Yohan Shanmugaratnam, Ida Jackson og Bjørn H. Samset er nominert til Bokhandelens sakprosapris, for beste bok i 2021.

Kan ha mistet titusener av kroner

Sakprosaforfattere er rammet av omstridt royalty-praksis. Det er også NBU-forfatterne.

Litteratur prioriteres ikke!

Forleggerforeningen: - Regjeringen prioriterer ikke litteratur og lesing i sitt endringsforslag til statsbudsjett.