De store forlagene legger premissene

(ill: iStock)

DEBATT: Bokhandlerforeningen gir oss det beste argumentet for avanseregulering, skriver Tuva Ørbeck Sørheim.

I sin kommentar den 10. mai skriver Bokhandlerforeningens direktør Anne Schiøtz: «Et argument for å innføre avanseregulering i bokloven, har vært frykten for at de forlagseide bokhandlene har presset mindre og uavhengige forlag til å gi høyere innkjøpsrabatt på bøker. Nå viser en ny rapport at dette ikke er tilfelle: Tvert imot gir de små forlagene markant lavere rabatter enn de store.» Nettopp dette, at de forlagseide kjedene får gode betingelser fra eierne sine, er hovedgrunnen til at en avanseregulering er nødvendig.

Fordelingen av bokkrona mellom forlag og bokhandler har forskjøvet seg kraftig gjennom de siste 15 årene, med oppsiktsvekkende 10-15 prosentpoeng. Ingen i bransjen er uenige i dette. Vi har blitt presset gjennom flere runder med reforhandlinger med bokhandlerkjedene, der vi blir møtt med argumentet om at rabatten vi gir, må være konkurransedyktig i forhold til det andre forlag gir. Og her er det selvfølgelig de store forlagene man sikter til – det er de som legger premissene for bokhandlernes krav. Forlagskonsernene som eier bokhandlere tjener på at bokhandelen øker sine marginer. Da tjener de mer penger på bøker de selger også fra oss.

Dette handler om noe annet enn diskriminering slik vi ser det i strømmetjenestene. Vi blir ikke utestengt, vi opplever at bokhandlerkjedene tar inn våre bøker og at de gjør en utmerket jobb for å selge så mange de kan. Men rabattglidningen må stoppes. Det finnes nemlig alltid et område der vi gir dårligere betingelser i forhold til det andre forlag gir.

Kagge er blant de større forlagene. Hvis det stemmer at de minste forlagene har bedre betingelser, er vi glade for det – men rabattglidningen viser tydelig at de har møtt akkurat de samme kravene som oss. Mangfoldet og bredden av utgivelser er avhengig av at det finnes en rekke forlag av ulik størrelse og med ulik profil.

Tuva Ørbeck Sørheim, forlagssjef i Kagge Forlag

0 Shares