– Støtter dem helhjertet

ØNSKER TETT TAK: Anne Gaathaug (foto: Per Heimly)

Anne Gaathaug ønsker rabatt-tak i den nye bokloven – et tett et.

– Jeg støtter dem helhjertet, sier Anne Gaathaug, med lang fartstid i bransjen, og nå forlagssjef i Papermoon. Hun sikter til utspillene fra Spartacus-forlegger Per Nordanger og Press-forlegger Håkon Harket, som har vært tydelige på avanseregulering – et tak på rabatt og ytelser fra forlag til bokhandel – må være en del av en ny boklov.

Betydelig glidning

Når boklov-debatten har rast en stund, er hva som synes å oppta flest – i hvert fall på forlags- og bokhandelsiden – nettopp den såkalte avansereguleringen. Fra forleggerhold er det blitt luftet bekymring over den høye rabatten til bokhandel, at smertegrensen for lengst er nådd, og at dette truer både forfatterinntekter og levekårene for de forlagene som ikke kan kryss-subsidiere med virksomhet utenfor allmennbok-kategoriene. Her i Bok365s spalter har avtroppende Norli-sjef John Thomasgaard og Spartacus-forlegger Per Nordanger hatt en frisk meningsutveksling. Thomasgaard og Nordanger er enige i at det har vært en glidning i rabatten på 10-15 prosent de siste par tiårene, men der stopper også enigheten. Thomasgaard mener også at Nordanger ikke kan velge ut rabattelementet og utelate andre rammebetingelser.

– Et absolutt tak

– Det vil være absurd å ikke ha en avanseregulering for bokgruppe 3-5 i forbindelse med en ny boklov, sier Anne Gaathaug til BOK365.

– Hvordan skulle dette være konstruert?

– Jeg ser for meg et tak som ikke er høyere enn 50 prosent, og et gulv på 35 prosent. Og taket må være absolutt.

– Noen hevder at et absolutt tak vil hemme en nødvendig dynamikk?

– Den «dynamikken» har jeg erfart og levd med gjennom en årrekke – så mitt ståsted er ikke basert på noe jeg tror, men noe jeg vet. De største «markedspakkene» vi er blitt tilbudt, gir en effektiv rabatt som er helt hinsides. For oss ville det vært harakiri å gå med på noe slikt. Det er ikke slik man skaper mangfold og bredde, sier Anne Gaathaug.

 

Les også:

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies

 

0 Delinger