– Støtter dem helhjertet

ØNSKER TETT TAK: Anne Gaathaug (foto: Per Heimly)

Anne Gaathaug ønsker rabatt-tak i den nye bokloven – et tett et.

– Jeg støtter dem helhjertet, sier Anne Gaathaug, med lang fartstid i bransjen, og nå forlagssjef i Papermoon. Hun sikter til utspillene fra Spartacus-forlegger Per Nordanger og Press-forlegger Håkon Harket, som har vært tydelige på avanseregulering – et tak på rabatt og ytelser fra forlag til bokhandel – må være en del av en ny boklov.

Betydelig glidning

Når boklov-debatten har rast en stund, er hva som synes å oppta flest – i hvert fall på forlags- og bokhandelsiden – nettopp den såkalte avansereguleringen. Fra forleggerhold er det blitt luftet bekymring over den høye rabatten til bokhandel, at smertegrensen for lengst er nådd, og at dette truer både forfatterinntekter og levekårene for de forlagene som ikke kan kryss-subsidiere med virksomhet utenfor allmennbok-kategoriene. Her i Bok365s spalter har avtroppende Norli-sjef John Thomasgaard og Spartacus-forlegger Per Nordanger hatt en frisk meningsutveksling. Thomasgaard og Nordanger er enige i at det har vært en glidning i rabatten på 10-15 prosent de siste par tiårene, men der stopper også enigheten. Thomasgaard mener også at Nordanger ikke kan velge ut rabattelementet og utelate andre rammebetingelser.

– Et absolutt tak

– Det vil være absurd å ikke ha en avanseregulering for bokgruppe 3-5 i forbindelse med en ny boklov, sier Anne Gaathaug til BOK365.

– Hvordan skulle dette være konstruert?

– Jeg ser for meg et tak som ikke er høyere enn 50 prosent, og et gulv på 35 prosent. Og taket må være absolutt.

– Noen hevder at et absolutt tak vil hemme en nødvendig dynamikk?

– Den «dynamikken» har jeg erfart og levd med gjennom en årrekke – så mitt ståsted er ikke basert på noe jeg tror, men noe jeg vet. De største «markedspakkene» vi er blitt tilbudt, gir en effektiv rabatt som er helt hinsides. For oss ville det vært harakiri å gå med på noe slikt. Det er ikke slik man skaper mangfold og bredde, sier Anne Gaathaug.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies