Studentene fortjener bedre

ØNSKER Å TILBY FORMATUAVHENGIG PENSUM: Arnstein Bjørke (foto: Thomas Brun)

DEBATT: Ja takk, begge deler. Studentene fortjener bedre, skriver Arnstein Bjørke.

Bokhandelen på campus har én hovedoppgave: å gjøre all studie- og faglitteratur, uavhengig av format, tilgjengelig for studenter og ansatte på enklest mulig måte – ett sted. Vi skal tilby alt kundene har behov for, på de måter som er mest hensiktsmessige for dem.

Akademika har gjennom pandemien undersøkt hvordan studentene ønsker å lese pensum og hvordan de mener de lærer best. Studentene er helt tydelige på dette. Et stort flertall vil ha både papir og digitalt. Men papir er viktigst om de må velge, og svært få ønsker kun digitalt. Dette er informasjon vi deler med våre samarbeidspartnere – ved lærestedene og i forlagene.

I dag er det slik at studentene må betale to ganger for samme innhold om de skal skaffe seg pensumlitteraturen både på papir og digitalt. Akademika ønsker å tilby formatuavhengig pensum, hvor studenten kan kjøpe digitalt og papir samlet.

Fastpris hindrer ikke formatbundling

Forleggerforeningens leder uttaler til Bok365 at fastprisen er til hinder for å tilby studenter å kjøpe en bok i ulike format til en samlet pris som er lavere enn å kjøpe formatene separat. Det stemmer ikke. Det er ikke noe i dagens bokavtale som er til hinder for å bundle to format av samme tittel innenfor samme fastprisperiode. Det som stopper oss fra å gi studentene det de ønsker, er at forlagene ikke gir oss muligheten – det er de alene som kan ta den avgjørelsen.

Siden forlagene nå er opptatt av bundling, regner vi med at dette vil ordne seg og at vi kan tilby studentene det de ber om, snarest mulig. Det er viktig at forhold ved bundling presiseres tydelig i ny boklov, slik at vi unngår misforståelser og at studentene og lærestedene får det tilbudet de har behov for.

Spiller ikke bokhandelen en rolle for salget?

Det er videre bekymringsfullt å lese hvordan forleggerforeningens leder uttaler seg i Bok365 om salgsaktiviteten for pensumlitteratur.

Er det virkelig slik at Forleggerforeningen, som representant for norske forlag, mener at «det er pensumlistene som bestemmer salget […], og ikke bokhandelens salgsfremmende innsats»?

Vi kan oppklare dette. Det er selvfølgelig ikke slik at forlagene er garantert salg av en pensumtittel som tilsvarer antall studenter på faget. Salget bestemmes av en rekke faktorer, men den som kanskje er viktigst er tilgjengelighet på campus når semesteret begynner.

Campusbokhandelen sørger for at alle pensumbøker, uavhengig av fagets størrelse, uavhengig av norsk eller utenlandske språk, er i hyllene når studentene kommer og skal skaffe seg pensum. Vi samler bøkene i pakker som gjør det enkelt for studenten å handle, veileder, forklarer og bidrar til trygghet for at studentene kjøper rett pensum.

Dette er svært viktige faktorer for hvor mange av studentene som kjøper bøkene på pensumlistene. Andelen studenter som kjøper bøker på pensumlistene er i Norge svært høy, sammenlignet med mange europeiske land. Våre internasjonale forlagspartnere mener et godt utbygd bokhandelnett og dyktige bokhandlere på campus er hovedårsaken til dette.  I tillegg bidrar vi også med å gi nøytral informasjon om lokalt salg av pensumbøker til forelesere – og kan med dette påvirke selve beslutningsprosessen.

Innovasjon, sirkulærøkonomi og veien videre

Akademika skal tilby studentene innhold i de formater og språk de ønsker, enten de vil handle dette i fysiske eller digitale kanaler. I en verden med begrensede ressurser ser svært mange sektorer i samfunnet nå på hvordan gjenbruk kan gjøres som en naturlig del av kretsløpet. Derfor bør vi se på hvordan vi kan tilby de som ønsker trykte bøker å velge mellom nye eller brukte. Forretningsmodellene ønsker vi å jobbe sammen med forlagene om – med studentenes behov i sentrum. Det vil være fornuftig av bokbransjen støtte opp om dette, og bidra til større grad av gjenbruk i fagbokbransjen. Det tror vi både studenter, lærested, myndigheter og fremtidige generasjoner setter pris på.

Det å ha et godt fungerende bokhandelnett på campus er viktig for studentene, lærestedene, forlagene og samfunnet framover. Marginene i bransjen er svært presset, og alle ledd opplever at de burde få mer igjen for jobben som gjøres. For bokhandelens del er situasjonen såpass alvorlig at bortfallet av inntekter som følge av større priskonkurranse i salgsleddet dersom fastprisen på nye bøker fjernes, vil medføre at Akademika må legge ned bokhandlere ved mindre læresteder. Selv om andelen fastprisbøker ikke utgjør mer enn 20 % av det totale salget, vil dette likevel få slike konsekvenser. Det betyr da et dårlige tilbud til studentene på disse stedene, et lavere salg for forlagene og sannsynligvis dårligere læring for de som ikke skaffer seg pensum.

Akademika jobber for for at studentene, lærestedene og samfunnet fortsetter å ha en samlende aktør som kan gi brukerne det de vil ha ett sted, enten de skal ha digitale eller fysiske produkter eller tjenester. Dette gjør også at de slipper å måtte forholde seg til en rekke proprietære forlagsløsninger.

Vi stoler på at myndigheter ser hele bildet og sørger for at fastprisen i en ny Boklov fortsatt vil omfatte lærebøker for høyere utdanning.

ARNSTEIN BJØRKE

Daglig leder i Akademika AS

 

Les også:

Arne Magnus: – Vi må ikke bli for navlebeskuende

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies