– Lager ikke boklov for å lønne jurister

ØNSKER BALANSE OG FORENKLING: Håkon Harket.

- Vi må få et lovverk som gjenetablerer en sunn balanse mellom aktørene, sier Press-forlegger Håkon Harket.

– Fastpris og rabattregulering, kommer det kontant fra Håkon Harket, forlagssjef i Press, når han blir spurt om hva som bør være de viktigste ingrediensene i en ny boklov.

– Hvor lang skal fastprisperioden være?

– 18 måneder eller lengre. Den bør være felles for verket uansett format, altså følge første utgivelsesdato. Derfor bør den også vare lengre.

Vil utrede risiko-fordeling

– Bør det også være et tak for rabatter og andre ytelser fra forlag til bokhandel?

– Ja, sier Harket, og legger til: – Frakt, leveringsbetingelser og returer bør også reguleres, ellers kommer presset her som konsekvens hvis taket lukker rabattene og JM (joint marketing) underlegges restriksjoner. Men det er behov for oppdatert undersøkelse av hvordan risikoen er fordelt i dag.

Harket ønsker også at elementer som litteraturabonnement, skaffe- og leveringsplikt blir med i den nye bokloven:

– Litteraturabonnementene bør med, men det bør tydeliggjøres hvem som tar regningen og overvåke at de fungerer i henhold til hensikten. Skaffe og leveringsplikt bør omfatte fysiske bøker. Digitale tjenester bør kunne kurateres. Leveringsplikt, men ikke skaffeplikt, hvis man tilbyr like gode vilkår som konkurrentene.

Ønsker sunn balanse

– Vi må få et lovverk som gjenetablerer en sunn balanse mellom aktørene – forfatterne, forleggerne, distributørene og bokhandlerne – i en bransje med økende konsentrasjon og sterke innslag av vertikal integrasjon og kapitalsterke internasjonale aktører, sier Harket.

Press-forlagssjefen ønsker også at det i kjølvannet av bokloven kan komme et enklere avtaleverk med nettoberegning av royalty:

– Vi må også få et mer hensiktsmessige avtaleverk på plass mellom forfattere og forleggere, selv om dette kun kan tilrettelegges i loven. I dag er det blitt for komplekst, og derfor kostnadsdrivende å administrere, med for mange uklarheter som fører til ulik praksis som vi har sett eksempler på i det siste vedrørende for eksempel beregningsgrunnlag for royalty. Avtaleverket bør forenkles radikalt – med tak på rabattene og pris fra forlag som beregningsgrunnlag. Nå betaler vi basert på en omsetning i bokhandel vi ikke kjenner eksakt etter fastprisperioden, og de høye rabatter benyttes av enkelte som begrunnelse for avkortning av royaltygrunnlaget. Noen mener avtaleverket åpner for det, andre benekter det. Vi bør ha et avtaleverk som ikke er laget for å lønne jurister.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies