– Flott at 12,5-prosenten fjernes

John Thomasgaard (Foto: BOk365)

BOKLOVEN: Bokhandlertoppene ser med glede 12,5-prosenten gå i graven og er glade for det ikke er konkludert med avansetak.

– Jeg er positiv, de gjør gode vurderinger og begrunnelser for formålet og hensikt, sier avtroppende Norli-sjef John Thomasgaard om høringsuttalelsen til ny boklov, som forelå forrige uke.

Positiv er også Helén Foss i Fri Bokhandel:

– Aller først vil jeg si det er utrolig kjekt å lese at departement ser verdien av den fysiske bokhandelen – at de anerkjenner betydningen av den lokale bokhandelen gjør meg glad!

ARK-sjef Gøril Joys Johnsen ser frem til å bidra i det videre arbeidet med lovproposisjonen:

– Først og fremst er vi glade for at det nå kommer et forslag til boklov. Ut i fra det vi har lest så langt, ser loven ut til å ha en målformulering som er god og tydelig. Vi må gå gjennom totaliteten for å vurdere om mekanismene og virkemidlene vil bidra til å oppnå lovens formål. Vi registrerer også at det foreslås ulike alternativer på enkelte områder som det ønskes innspill på, og vi ser frem til å bidra med dette.

 – Viktig for de små bokhandlene

Både Thomasgaard og Foss trekker begge frem fjerningen av 12,5 prosent som en positiv utvikling:

– Det betyr at det blir like konkurranseforhold, og at den lille bokhandelen, med bredde, abonnement og kompetanse, kan slåss mot dagligvare og andre store kanaler under rettferdige vilkår, sier Foss.

KRITISK TIL AVANSEREGULERING: Helén Foss.

– Fjerning av 12,5 prosent er veldig viktig og riktig for å styrke de små bokhandlene i distriktene. Og det vil styrke bokhandel vs nett og massemarkedet, sier Thomasgaard.

Men det store stridsspørsmålet om avanseregulering er fortsatt åpent.

– En eventuell regulering må låses helt, sier Thomasgaard, og Foss mener det er klokt at man ikke har fastslått at man lander på en regulering:

– Jeg har tidligere vært helt klar på at en slik regulering ikke vil være bra for bransjen totalt sett. Det må være lov med frie forhandlinger med insentiver og mulighet for å gi bedre betingelser når bokhandelen satser med større og effektive innkjøp. Det er alle parter tjent med, sier Foss.

Lytt til forfatterne

– Jeg forstår tanken med 12-18 måneder rullerende fastpris, men jeg tror det har liten positiv effekt i praksis – det vil kun komplisere driften, sier Thomasgaard, og legger til:

– En fastprisperiode per bokverk vil kunne ha negative effekter, det blir da viktig at forlagene er dynamiske og setter ned fastprisen på innbundne bøker når pocketboken kommer.

Foss mener man bør lytte til forfatterne:

– Det viktigste er at fastprisen følger formatet, og at forlagene faser inn de ulike formatene på en klok måte. Fastprisen som virkemiddel er ikke bare rettet mot bokhandel, men er like mye ment for forfatterne. Jeg synes det er deres ønsker som skal veie tyngst her.

– Ei minimumsløysing må inn

Norsk Bibliotekforening synes det er gledelig at høringsnotatet framhever at bibliotekene er en viktig del av bokøkonomien.

Vidar Lund.

– Dette gleder oss i Norsk Bibliotekforening. Sjølv om biblioteka er gratistilbod for folk flest, er vi med og gjev betre rammevilkår for forfattarane, understreker Vidar Lund, lesr i Norsk Bibliotekforening.

Av konkrete framlegg i lovutkastet synes Norsk Bibliotekforening det er bra at bibliotekene fremdeles får kjøpe nye bøker med en rabatt, som hittil har vært inntil 20 prosent av utsalgsprisen. Nytt i lovframlegget er at forlagene skal levere eksemplar av digitale lydbøker til bibliotek.

– I notatet blir det sagt at det må gjerast eigne avtalar om vilkåra for pris og utlånsmodell mellom partane. Her vil vi vera særs tydelege og seie at ei minimumsløysing må inn i forskrifta, sier Lund.

 

 

 

0 Shares