– Vi leverer på bredde

ADVARER MOT AVANSEREGULERING: Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

BOKLOVEN: – Det koster å være til stede der hvor folk er, sier Anne Schiøtz, som advarer mot avanseregulering.

– Det viktigste med bokloven er fastprisen, som bidrar til å sikre at et mangfold av bøker tilgjengelig for leserne over hele landet. Vi ønsker oss en enkel lov som bidrar til at vi kan fortsette å gi leserne et stadig bedre tilbud også i årene som kommer, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen. Hun legger til: – Da må vi ikke ha en avanseregulering som knebler bokhandelens mulighet for effektiv butikkdrift og omstilling, i hvert fall ikke på en måte det som det verken er dokumentert behov for eller effekt av.

Frisk meningsutveksling

Så da er vi allerede ved det springende punktet – det som har tatt mest plass så langt i Boklov-rabatten: Den såkalte avansereguleringen. Fra forleggerhold er det blitt luftet bekymring over den høye rabatten til bokhandel, at smertegrensen for lengst er nådd, og at dette truer både forfatterinntekter og levekårene for de forlagene som ikke kan kryss-subsidiere med virksomhet utenfor allmennbok-kategoriene. Her i Bok365s spalter har avtroppende Norli-sjef John Thomasgaard og Spartacus-forlegger Per Nordanger hatt en frisk meningsutveksling. Thomasgaard og Nordanger er enige i at det har vært en glidning i rabatten på 10-15 prosent de siste par tiårene, men der stopper også enigheten. Mens Nordanger mener rabattnivået i dag ikke ligger særlig under 55 prosent, hevder Norli-sjefen at deres snitt-rabatt ligger minst et par prosentpoeng lavere – og langt lavere hvis man ser på bøkenes livsløp. Thomasgaard mener også at Nordanger ikke kan velge ut rabattelementet og utelate andre rammebetingelser. De to er også svært uenige når det kommer til hvor sunn og hensiktsmessig det vil være med en avanseregulering som element i en boklov.

– Får motsatt effekt

– Vi advarer sterkt mot en avanseregulering som vi mener vil svekke, og ha motsatt effekt, av hva som er formålet med loven. Avanseregulering er ikke konsekvens-utredet eller tilstrekkelig begrunnet, sier Anne Schiøtz.

Etter seks år som generalsekretær i slektsforskerorganisasjonen Slekt og Data, vendte en av bokbransjens mest erfarne rådgivere i fjor tilbake til sin gamle arbeidsplass Bokhandlerforening – denne gang som direktør. I den rollen er hun selvsagt bundet til å forfekte medlemmenes synspunkter i boklov-arbeidet:

– Dette er synspunkter jeg også selv deler, så den biten en jeg svært komfortabel med, understreker Schiøtz.

Synkende papirbok-salg

– Bokhandelen leverer på bredde, og bokhandelens nye digitale løsninger styrker samspillet mellom den fysiske butikken og netthandelen og skaper helt nye muligheter for å synliggjøre og selge litteratur. Det selges færre papirbøker, mens salget fordeles på stadig flere ulike titler. Det er en trend vi også ser i resten av Europa. De fleste vet at lønnsomheten er variabel hos både bokhandel og forlag, det kan man ikke regulere seg ut av. Det er sjeldent slik at forhandlere og leverandører er enige om betingelser – det er helt naturlig at det er uenighet om dette – det kalles forhandlinger, sier Schiøtz, og spør retorisk: – En lov kan jo ikke bare være en ensidig beskyttelse for forlagene? Det er bokhandler som har forsvunnet de siste tiårene, ikke forlag.

Idealister i parløp med kjededrift

Ved har i skrivende stund rundt 480 bokhandler i Norge. Tallet har holdt seg stabilt de siste tre årene. I 2021 åpnet 12 nye bokhandler og 11 bokhandler ble lagt ned. Vi én bokhandel per 11 000 innbyggere, mens Sverige har en bokhandel per 34 000 innbyggere og Danmark en per 19 000 innbyggere. Halvparten av landets kommuner har minst en bokhandel og 89 prosent av befolkningen bor i disse kommunene. I kommuner uten bokhandler, har 66 prosent av kommunene mindre enn 3000 innbyggere. Schiøtz understreker at en kombinasjon av idealister og god kjededrift sikrer tilstedeværelse av bokhandler på små steder der det ellers ikke ville vært lønnsomt å selge bøker i større bredde. I de aller minste kommunene, med færre enn 5000 innbyggere, finner vi til sammen 30 bokhandler. Disse bokhandlerne fordeler seg på 18 Fri-bokhandlere, åtte Norli, og to kjedefrie, mens ARK og Akademika har én hver. De tre minste kommunene med bokhandel var ved årsskiftet Nordkyn bokhandel, Kviteseid bokhandel og Alvdal bokhandel.

Viktig gave-objekt

Helsetilstanden til norsk bokhandel synes derfor å være god, sett opp mot land vi gjerne liker å sammenligne oss med. Men dette kommer med en betydelig prislapp:

– Det koster å være til stede der hvor folk er. Vi må huske at bokhandelens styrke nettopp er at vi viser frem et stort utvalg av forskjellige bøker der folk ferdes. Om det er i handlegater eller på kjøpesentre og på nett. Det er hele bransjen tjent med. Bokhandelen er den desidert viktigste kanalen for kjøp av bøker, og vi må ikke glemme hvor viktig bokhandelen er for salg av bøker som gave. Det kan ikke strømmetjenestene konkurrere med, sier Anne Schiøtz.

Låse eller snitte på dagens nivå?

– Hvis forlagene frykter at forlagsrabattene skal øke, så får de alternativt låse den på 50 prosent, uavhengig av innkjøp, eller lage en trappetrinn-modell som gjør at snittet av nye bøker ender på dagens nivå. For bokhandelen er det viktigere med stor bredde av mange titler, enn store stabler av noen få titler. Et tak på 50 prosent vil presse rabatten ned. Da må bokhandelen satse mer på andre varer eller backlist for å få en lønnsom omsetning. Det er negativt for forfatterne og gir et dårligere utvalg for leserne. Det motsatte enn hva som er formålet med loven, sier Schiøtz og legger til: – Vi har vanskelig for å se at avanseregulering er praktisk gjennomførbart i en verden som endrer seg, hva med strømmetjenester og andre distribusjonskanaler? Konkurranselovens § 11 forbyr et foretak utilbørlig å utnytte sin dominerende stilling. Med en lov på plass bør Konkurransetilsynet heller pålegges å følge opp eventuelle mistanker om misbruk av markedsdominans.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies