«Forskjellsbehandler ikke eierforlagene»

Ark Egertorget (Foto: Ark)

"Det er ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur", skriver Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Et argument for å innføre avanseregulering i bokloven, har vært frykten for at de forlagseide bokhandlene har presset mindre og uavhengige forlag til å gi høyere innkjøpsrabatt på bøker. Nå viser en ny rapport at dette ikke er tilfelle: Tvert imot gir de små forlagene markant lavere rabatter enn de store. Dette bør få konsekvenser for utforming av loven.

Hva er avanseregulering?

I proposisjonen til den nye bokloven, er det lagt opp til at loven skal regulere inntektsfordeling mellom forlag og bokhandel. Dette er det som kalles regulering av innkjøpsrabatt, eller avanseregulering.

Innkjøpsrabatt viser til hvor stor andel av fastprisen på en bok bokhandelen sitter igjen med. En høy rabatt gir bokhandelen større overskudd fra boka, forutsatt at boka blir solgt i løpet av fastprisperioden. Dette overskuddet må igjen brukes på å dekke bokhandelens kostnader knyttet til for eksempel lønn og leieutgifter.

Et uprøvd og svært uvanlig tiltak

Det er ingen andre europeiske boklover, og ingen andre næringer i Norge, som har sammenlignbare reguleringer som det som nå er foreslått i den nye bokloven. Så hvorfor har departementet da foreslått å innføre dette i Norge?

Et viktig argument har vært frykten for at vertikal integrasjon (det at noen forlag eier bokhandler) presser små og mellomstore forlag til å sette opp rabattene på bøker.

Det har imidlertid ikke vært gjort noen utredning av om hvorvidt dette faktisk er tilfelle i dagens bokmarked. Det vil si – ikke før nå.

De små og selvstendige forlagene gir lavere rabatter enn de store

En ny rapport utarbeidet av Menon Economics på vegne av Bokhandlerforeningen, har nå undersøkt om det stemmer at bokhandlene (ARK og Norli) forskjellsbehandler forlag på bakgrunn av størrelse og eierskap.

Oppsummert finner rapporten ingen tegn til dette. Tvert imot fremkommer det at de små og uintegrerte forlagene opererer med “markant lavere rabatter enn de større forlagene.” Dette avviket består også etter at det er tatt høyde for kvantumsrabatter. Det er med andre ord ingen tegn til at de små frittstående forlagene blir presset til å gi store rabatter.

Kan ikke beskytte forlagsøkonomien på bekostning av bokhandelen

Et ytterligere argument for å innføre avanseregulering, har vært et ønske om å beholde en “forholdsmessig” andel av inntektene fra boksalget i produksjonsleddet. Dette blant annet fordi en ikke-verifiserbar undersøkelse fra Forleggerforeningen viser en økning i bokhandelens marginer de siste årene.

Men det er ingenting som tyder på at forlagsøkonomien trenger beskyttelse i lov – i alle fall ikke på bekostning av bokhandelen. Rapporten fra Menon viser faktisk økt lønnsomhet hos de mindre forlagene de siste femten årene.

Samtidig er økonomien i bokhandelen svært sårbar, og bare de siste 10 årene har det forsvunnet mer enn 100 bokhandler. Det er altså lite som tilsier at det er behov for, eller grunn til, at loven skal beskytte forlagene på bekostning av bokhandlenes økonomi.

Bør få konsekvenser for utforming av loven

Konklusjonen i rapporten fra Menon Economics er helt klar: Det er ikke anbefalt å innføre avanseregulering i bokloven. Tvert imot peker rapporten på at reguleringen kan virke mot lovens hensikt, gjennom å gi dårligere vilkår for de mindre forlagene, og føre til nedleggelse av bokhandler i distriktene:

“Det er også vår klare oppfatning at den foreslåtte reguleringen faktisk kan lede til dårligere vilkår for de mindre og uavhengige forlagenes salg av bøker. Den vil med andre ord kunne virke på tvers av lovens hensikt.”

Disse konklusjonene bør få konsekvenser for utforming av loven.

Etter vårt syn må avanseregulering i lovens § 12 fjernes. Som et minimum bør første ledd i § 12 endres, fra at det skal være en maksimal- og minimumssats, til at departementet kan gi en forskrift om dette.

Vi understreker imidlertid at før departementet eventuelt benytter seg av hjemmelen, må behovet være bedre dokumentert, og det må være sikrere at reguleringen vil tjene lovens formål.

Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies