Forbauset over boklov-lekkasjer

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Flere foreninger stusser over måten kulturdepartementet har gitt noen tidlig innsyn i den nye bokloven.

– Det er svært forbausende at enkeltorganisasjoner får anledning til å kommentere loven offentlig før andre, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Det har hele tiden ligget i kortene at bokloven skulle komme i mars. «Før påske», kunne kulturdepartementet opplyse. Det var Aftenposten som fikk «scoopet», og onsdag kveld kom det første innblikket i den nye bokloven. Da hadde Den norske Forfatterforening fått kommentere på det som ligger an til å bli den nye fastprisperioden på 12 måneder per format.

Foreningene Bok365 snakker med torsdag har derfor ikke annet å forholde seg til enn Aftenpostens artikkel og et innlegg på kulturministerens Facebook-side, frem til bokloven legges frem senere i dag.

Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen presiserer at det var Aftenposten, og ikke departementet, som tok kontakt med henne om å kommentere innholdet i den kommende bokloven.

Spent på helheten

– Jeg gleder meg til det blir en boklov, og så er jeg spent på helheten. Det er noen enkeltelementer som er lekket, noen ting henger fremdeles i luften, pakket inn i spennende formuleringer, sier Norli-sjef Johan Baklund.

NY NORLI-TOPP: Johan Baklund.

– Det er mye morsommere å kommentere bokloven når man ser det under ett. Det er mange usikkerheter og rykter som verserer. Jeg ser at en del av kommentarene våre er tatt til følge, men en del ting er ennå ikke oppe i lyset.

Eystein Hanssen ser også at Forfatterforbundets innspill virker å være tatt til etterretning:

– Vi er veldig enige i at lydbøker skal gjøres umiddelbart tilgjengelig i strømmetjenester som stykksalg, der var vi også veldig involvert i diskusjonene underveis.

Ikke overrasket

– Vi vet ikke om noe annet enn det som står i Aftenposten, men så jeg kan bare uttale meg basert på det som står der. Vi er glad for at loven kommer, og er ikke veldig overrasket over lengden på fastprisperioden. 12 måneder er greit, men vi er bekymret for hva som vil skje med pocketbok-formatet i en slik rullerende fastpris, sier Hanssen.

Han legger til at forfatternes inntektsvillkår virker å bli sterkere med nye bokloven.

– Det viktigste er at vi alle nå får kjøreregler alle må forholde seg til. Vi kan leve med alle løsninger, så lenge det er likt for alle. Det viktigste loven gjør er retten til rimelig vederlag for forfatteren. Og hvis 12,5-prosenten også forsvinner, er det helt glimrende, sier Hanssen.

Sistnevnte får vi vite om noen timer.

– Det vil svekke norsk fagspråk

– Jeg er nysgjerrig på hva som faktisk står i loven, det vet vi jo ikke før etter morgendagens statsråd. Akkurat nå blir det å kommentere det som fremkommer i Facebook-innlegget, sier Forleggerforeningens leder, Heidi Austlid.

Hun er fornøyd med at bokloven blir lagt frem nå, da det sannsynliggjør at den kan tre i kraft fra 1. januar 2024. men på ett punkt er Forleggerforeningen grunnleggende uenige med kulturministeren:

Heidi Austlid (Foto Forleggerforeningen)

– Hvis vi skal tro Facebook-innlegget, vil leverandører til universitet og høgskole nå bli underlagt den nye bokloven. Det kan få noen dramatiske konsekvenser. Selv om statsråden skriver at dette vil styrke det norske fagspråket, mener vi at dette vil svekke det norske fagspråket og tilbudet til studentene. En slik regulering vil sette norske forlag i en ugunstig konkurransesituasjon, hvor de blir bundet av en annen regulering enn internasjonale forlag, som har mulighet til å utvikle flerformat-tilbud på pensum. Det betyr at det vil bli enda lettere for universitet og høgskoler å velge bort norsk pensum, også på papir. Det kan føre til at de akademiske forlagene velger å satse kun digitalt, og ikke på bok, som vi vet studentene ønsker seg. Det er heller ikke bra for campus-bokhandlerne.

– Har de utredet konsekvensene?

Austlid mener en fastpris på pensum vil ramme studentenes tilbud:

– Den internasjonale konkurransen er allerede kjempehard på dette feltet, og kravene til universitetene og høgskolene om at de skal være digitale og rette seg mot et internasjonalt publikum svekker det norske fagspråket. Man lærer best på norsk. En fastpris på pensum er stikk i strid med den uttalte språkpolitikken og ambisjonene i Hurdalsplattformen, sier Austlid.

Hun påpeker at regjeringen generelt virker å gå for et helt annet fastpris-alternativ enn hva som var lagt frem i høringsutkastet:

– Vi mener at en obligatorisk fastpris kanskje er det viktigste elementet i bokloven. Vi kommenterte på forslagene som lå i høringsutkastet, og ønsket en rullerende formatuavhengig fastpris på 18 måneder, eller alternativt den ordningen som er i dag. Hvis det stemmer at det blir 12 måneder per format, så lurer jeg på om de egentlig har utredet hva konsekvensene av det blir, sier Austlid, og avslutter:

– Jeg ser veldig frem til at Stortinget skal behandle bokloven. Det blir noen spennende måneder fremover.

 

RETTELSE: Bok365 skrev i en tidligere versjon at NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) ble forelagt Bokloven tidlig. Dette stemmer ikke. 

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies