… men ingen elsker 12,5-prosenten

Cameron Diaz i "Alle elsker Mary" (1998)

– Den bør fjernes. Fastpris er fastpris. Slik er omkvedet når Bok365 spør bokbransjefolk om sluttkunde-rabatten.

Langt på vei er den en etterlevning av den første bokavtale-runden, og et resultat av at Bokklubbens rabatteringsmulighet på nye bøker (25 prosent) ble kappet til det halve – og ble gjeldende for alle salgskanaler. Bokhandelkjedene har gjerne tilbudt de 12,5 prosentene i rabatt på nett, men etter at kundene er blitt stadig mer digitale og klikk & hent-løsningene har bredt om seg, skaper ordningen til dels noen pussige opptrinn. Kunder står i fysisk butikk og bestiller boken på nett for å få rabatten.

En rar plante

Så er spørsmålet: Bør den nye bokloven, eller tilhørende forskrift, gi samme åpning? Eller bør rabattmuligheten reduseres eller rett og slett fjernes?

– Sluttkunderabatten bør fjernes med unntak av ved volumsalg. Dagens ordning bidrar kun til å høyne fastprisen over tid, og presser rabatten opp hvis vi ikke har tak som hindrer det, sier Håkon Harket, forlagssjef i Press.

– 12,5 prosent-rabatten er en rar plante som bør vekk – det vil jo også bidra til at kjedene får orden på sine egne marginer, sier forlagssjef Per Nordanger i Spartacus, med et smil.

Fastpris er fastpris

På foreningshold vekker 12,5-prosenten heller ingen stor entusiasme:

– Det gir ingen mening å ha en fastpris og deretter introdusere en rabatt. Da blir den rabatterte prisen automatisk den nye fastprisen. Vekk med denne rabatten, er vårt syn, fastslår Eystein Hanssen, leder i Forfatterforbundet.

Her er de to store forfatterforeningene hjertens enige: – Jeg ser ingen grunn til at sluttkunderabatten videreføres. Den bidrar til å undergrave hele poenget med fastprisordningen, sier Forleggerforeningens leder Heidi Marie Kriznik.

Også barne- og ungdomsforfatternes hærfører, NBU-leder Alexander Løken, slutter seg til:

– Den bør fjernes. Det er en unødvendig rabatt som oppleves forvirrende for både dem som skriver og kjøper bøker. Fastpris er fastpris.

Undergraver hensikten

Hva så med bokhandlene?

Helén Foss, leder for sammenslutningen Fri Bokhandel, klarer ikke å fremkalle den store entusiasmen:

– Jeg tenker den bør fjernes slik at man får en reell fastpris periode og ikke undergraver hensikten med loven. Da blir det rettferdig for alle aktører store og små – nett og fysisk.

Deres egen forening er på samme bølgelengde:

– Vi mener at muligheten for å gi 12,5 prosent rabatt på nye bøker bør fjernes. Formålene med loven er å sikre folk over hele landet god tilgjengelighet til et mangfold av bøker. Fjerning av rabatten vil bidra til likere konkurransevilkår mellom uavhengige bokhandler og kjedebokhandler/dagligvare og mellom fysiske butikker og netthandel og ivareta formålet bedre enn i dag. Det er også i tråd med målet i Hurdalsplattformen om å sikre gode rammevilkår for fysiske butikker som er viktige for sitt lokalsamfunn, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Akademika-sjef Arnstein Bjørke vil også bli kvitt 12,5-prosenten:

– Når det skal være Boklov med fastpris, så bør det vel være konsekvent og dermed uten rabatt.

Siste rest av konkurranse

Der er det en viss uenighet å spore i V&B-riket. Forlagssjef Elizabeth Sellevold i Vigmostad & Bjørke vil gjerne beholde rabatteringsmuligheten:

– Maksrabatten bidrar til å legge til rette for konkurranse mellom ulike salgskanaler, blant annet mellom fysisk bokhandel og netthandel. Den bør ha et tall som i varehandel for øvrig, for eksempel 10 eller 15 prosent.

Hun får følge av Memo-forlegger Marie Lexow:

– Ja, jeg mener bokloven må åpne for å kunne gi 12,5 prosent rabatt på den faste utsalgsprisen, rett og slett fordi den bevarer den siste lille rest av konkurranse.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies