– Spiser ikke slipset

PER NORDANGER: - Fint å få denne debatten ut i åpent lende.

– Rabatten vil skli videre, hvis det ikke kommer en avanseregulering i den nye bokloven, sier Per Nordanger, som mener hans beregninger holder vann.

«Vi setter på ovnen og kjøper inn drikke, du stiller med slipset, Per!» Slik var tilbakemeldingen til Spartacus-forlagssjef Per Nordanger fra Norli-direktør John Thomasgaard. Nordanger hadde da hevdet at «hvis den gjennomsnittlige rabatten i allmenmarkedet er særlig under 55 prosent, skal jeg spise mitt eget slips». Thomasgaard hevder på sin side at Norli i 2021 hadde en gjennomsnittlig «forlagsrabatt» godt under 53 prosent, og at en betydelig del av disse bøkene blir solgt med 12,5 prosent rabatt, slik at kjedens faktiske margin faller til rundt 50 prosent.

Kryss-subsidiering

– Nei, jeg tror jeg kan spare meg slipsmåltidet, sier Per Nordanger, konfrontert med Thomasgaards tilbakemelding. – Det er tydelig at han opererer med andre tall. Han er ikke tydelig på sitt utvalg, når han opererer med en gjennomsnittlig rabatt, og marginbegrepet han bruker kan defineres på ulike måter. Jeg mener jeg var tydelig på at jeg snakket om den generelle rabatten i allmennmarkedet på avtalenivå, og burde kanskje presisert på avtalenivå – selv om det var det saken handlet om. Et av problemene med å diskutere slikt i bransjen at alle har en tendens til å definere utvalg og størrelser på en måte som passer ens egen agenda. Jeg er sikkert ikke noe unntak, men prøver til gjengjeld å være presis.

Thomasgaard mener at det ikke er noen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene, og at det denne perioden er blitt flere forlag og færre bokhandler:

– Ser vi bak tallene, er ikke det en særlig relevant sammenligning. Det er de fem største forlagene som står for nesten hele overskuddet, og de henter ikke nødvendigvis overskuddene sine i allmennbokmarkedet, men på andre områder. Denne type kryss-subsidiering har man ikke mulighet til å gjøre i mellomstore og mindre forlag.

Må stoppe

Per Nordanger hevder at rabatten har sklidd 10-15 prosentpoeng de siste par tiårene, noe Thomasgaard langt på vei gir ham rett i: «Det er riktig om man sammenligner med vilkårene på 1990-tallet», medgir Norli-sjefen, men presiserer samtidig at bokmarkedet og rammebetingelsene har endret seg dramatisk gjennom flere regulatoriske endringer.

– Jeg er glad for at vi faktisk er noenlunde enige om denne glidningen. De fleste kan forsøke å regne på hva en rabattglidning på 10-15 prosentpoeng faktisk betyr for en virksomhet. Dette er dramatisk og denne utviklingen må stoppe, ellers blir det umulige rammevilkår for forlag og forfattere. Royalty-sakene vi nylig har hatt oppe, kan sees som et symptom på at marginene i allmenmarkedet har blitt uforsvarlige, sier Nordanger, og legger til: – Jeg klandrer ikke bokhandelkjedene for å ønske størst mulige rabatter. Men: Noen går foran og gir disse rabattene, og skaper med det et forventningspress på oss alle. Det er all grunn til å forvente at rabatten vil skli videre, hvis det ikke kommer en avanseregulering i den nye bokloven.

– Har gjort en strålende jobb

– Hva er ellers de viktigste punktene i en boklov?

– Fastprisen er overordnet det viktigste, i tillegg til avansereguleringen. Jeg synes den tidligere løsningen, med fastpris i utgivelsesåret pluss et kalenderår, var ganske gunstig. En rullerende løsning virker meningsløst komplisert og gir neppe noen positiv effekt. I det hele tatt bør det gjøres enkelt, jeg heller mot at fastprisperioden følger første utgitte format. Kommer pocketboken når innbundet utgave er i fripris, er også pocketboken i det fri. Men 12,5%-rabatten er en rar plante som bør vekk ­– det vil jo også bidra til at kjedene får orden på sine egne marginer, sier forlagssjefen med et smil.

Spartacus-sjefen har også mye positivt å si om sin debatt-motpart:

– Thomasgaard har gjort strålende jobb med Norli. Jeg synes dessuten det er en veldig god start at han kommer på banen og diskuterer dette i åpent lende. I altfor mange år har dette blitt gjemt under bordet i de fleste sammenhenger. Dermed har vi alle sittet med hver våre virkeligheter, hver våre versjoner og frustrasjoner, sier Nordanger.

Slipsløs forlegger

Nordanger hadde gjerne sett at man var villige til å være enda djervere i bokhandelkjedene her til lands og utfordrer dem til å «walk the talk», med henvisning til bokhandel-toppenes hyllest av utenlandske forbilder:

– Det interessant å se hvordan de omfavner hva James Daunt og Waterstones har fått til, og at man reiser på studieturer og seminarer dit. Der er markedsstøttene langt på vei fjernet, og den lokale selvråderett står stadig sterkere. Likevel er det knapt noen som tør å kopiere denne suksessen her hjemme – hvis vi ser bort fra Tronsmo, Sagene Bok og en håndfull andre. Og hvis man sjekker resultatgraden hos dem, ligger den skyhøyt over kjedenes.

Noen slips-spising synes det ikke å bli med det første:

– Nei, jeg står fast ved at gjennomsnittsrabatten for bokgruppene 3-4 neppe er særlig under 55 prosent. Hvis noen kan dokumentere at dette ikke stemmer, skal jeg vurdere å skaffe meg et slips for anledningen.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies