– Spiser ikke slipset

PER NORDANGER: - Fint å få denne debatten ut i åpent lende.

– Rabatten vil skli videre, hvis det ikke kommer en avanseregulering i den nye bokloven, sier Per Nordanger, som mener hans beregninger holder vann.

«Vi setter på ovnen og kjøper inn drikke, du stiller med slipset, Per!» Slik var tilbakemeldingen til Spartacus-forlagssjef Per Nordanger fra Norli-direktør John Thomasgaard. Nordanger hadde da hevdet at «hvis den gjennomsnittlige rabatten i allmenmarkedet er særlig under 55 prosent, skal jeg spise mitt eget slips». Thomasgaard hevder på sin side at Norli i 2021 hadde en gjennomsnittlig «forlagsrabatt» godt under 53 prosent, og at en betydelig del av disse bøkene blir solgt med 12,5 prosent rabatt, slik at kjedens faktiske margin faller til rundt 50 prosent.

Kryss-subsidiering

– Nei, jeg tror jeg kan spare meg slipsmåltidet, sier Per Nordanger, konfrontert med Thomasgaards tilbakemelding. – Det er tydelig at han opererer med andre tall. Han er ikke tydelig på sitt utvalg, når han opererer med en gjennomsnittlig rabatt, og marginbegrepet han bruker kan defineres på ulike måter. Jeg mener jeg var tydelig på at jeg snakket om den generelle rabatten i allmennmarkedet på avtalenivå, og burde kanskje presisert på avtalenivå – selv om det var det saken handlet om. Et av problemene med å diskutere slikt i bransjen at alle har en tendens til å definere utvalg og størrelser på en måte som passer ens egen agenda. Jeg er sikkert ikke noe unntak, men prøver til gjengjeld å være presis.

Thomasgaard mener at det ikke er noen grunn til å hevde at bokhandel har for store marginer på bekostning av forlagene, og at det denne perioden er blitt flere forlag og færre bokhandler:

– Ser vi bak tallene, er ikke det en særlig relevant sammenligning. Det er de fem største forlagene som står for nesten hele overskuddet, og de henter ikke nødvendigvis overskuddene sine i allmennbokmarkedet, men på andre områder. Denne type kryss-subsidiering har man ikke mulighet til å gjøre i mellomstore og mindre forlag.

Må stoppe

Per Nordanger hevder at rabatten har sklidd 10-15 prosentpoeng de siste par tiårene, noe Thomasgaard langt på vei gir ham rett i: «Det er riktig om man sammenligner med vilkårene på 1990-tallet», medgir Norli-sjefen, men presiserer samtidig at bokmarkedet og rammebetingelsene har endret seg dramatisk gjennom flere regulatoriske endringer.

– Jeg er glad for at vi faktisk er noenlunde enige om denne glidningen. De fleste kan forsøke å regne på hva en rabattglidning på 10-15 prosentpoeng faktisk betyr for en virksomhet. Dette er dramatisk og denne utviklingen må stoppe, ellers blir det umulige rammevilkår for forlag og forfattere. Royalty-sakene vi nylig har hatt oppe, kan sees som et symptom på at marginene i allmenmarkedet har blitt uforsvarlige, sier Nordanger, og legger til: – Jeg klandrer ikke bokhandelkjedene for å ønske størst mulige rabatter. Men: Noen går foran og gir disse rabattene, og skaper med det et forventningspress på oss alle. Det er all grunn til å forvente at rabatten vil skli videre, hvis det ikke kommer en avanseregulering i den nye bokloven.

– Har gjort en strålende jobb

– Hva er ellers de viktigste punktene i en boklov?

– Fastprisen er overordnet det viktigste, i tillegg til avansereguleringen. Jeg synes den tidligere løsningen, med fastpris i utgivelsesåret pluss et kalenderår, var ganske gunstig. En rullerende løsning virker meningsløst komplisert og gir neppe noen positiv effekt. I det hele tatt bør det gjøres enkelt, jeg heller mot at fastprisperioden følger første utgitte format. Kommer pocketboken når innbundet utgave er i fripris, er også pocketboken i det fri. Men 12,5%-rabatten er en rar plante som bør vekk ­– det vil jo også bidra til at kjedene får orden på sine egne marginer, sier forlagssjefen med et smil.

Spartacus-sjefen har også mye positivt å si om sin debatt-motpart:

– Thomasgaard har gjort strålende jobb med Norli. Jeg synes dessuten det er en veldig god start at han kommer på banen og diskuterer dette i åpent lende. I altfor mange år har dette blitt gjemt under bordet i de fleste sammenhenger. Dermed har vi alle sittet med hver våre virkeligheter, hver våre versjoner og frustrasjoner, sier Nordanger.

Slipsløs forlegger

Nordanger hadde gjerne sett at man var villige til å være enda djervere i bokhandelkjedene her til lands og utfordrer dem til å «walk the talk», med henvisning til bokhandel-toppenes hyllest av utenlandske forbilder:

– Det interessant å se hvordan de omfavner hva James Daunt og Waterstones har fått til, og at man reiser på studieturer og seminarer dit. Der er markedsstøttene langt på vei fjernet, og den lokale selvråderett står stadig sterkere. Likevel er det knapt noen som tør å kopiere denne suksessen her hjemme – hvis vi ser bort fra Tronsmo, Sagene Bok og en håndfull andre. Og hvis man sjekker resultatgraden hos dem, ligger den skyhøyt over kjedenes.

Noen slips-spising synes det ikke å bli med det første:

– Nei, jeg står fast ved at gjennomsnittsrabatten for bokgruppene 3-4 neppe er særlig under 55 prosent. Hvis noen kan dokumentere at dette ikke stemmer, skal jeg vurdere å skaffe meg et slips for anledningen.

 

 

12 Shares