Stikkord: Bokloven

Viktige gjennomslag i boklovforskriften

Trond Vernegg understreker betydningen av de nye forskriftene som følger kjølvannet av bokloven.

Bokloven: Trøbbel i horisonten?

KOMMENTAR: Tre store stridsspørsmål gjensto i innspurten av Boklov-arbeidet. Hvordan løste man disse? Jo, man skjøv dem et godt stykke foran seg.

– Leserne er ikke blitt hørt

Bokloven blir klubbet igjennom i Stortinget torsdag i neste uke. Tage Pettersen og Høyre er blant dem som ikke applauderer.

Bokloven må først og fremst komme leseren til gode  

DEBATT: Anne Schiøtz svarer Spartacus-forlegger Per Nordanger.

De store forlagene legger premissene

DEBATT: Bokhandlerforeningen gir oss det beste argumentet for avanseregulering, skriver Tuva Ørbeck Sørheim.

Allmennbokforleggeri på liv og død 

... eller hvorfor avanseregulering er viktig for en fungerende boklov. Per Nordanger svarer Anne Schiøtz.

Myter og fakta om strømming

DEBATT: Mangfold og bredde i det norske bokmarkedet er ikke avhengig av strømming av bøker, skriver Aschehoug-direktør Åse Ryvarden.

«Forskjellsbehandler ikke eierforlagene»

"Det er ingen tegn til at bokhandler forskjellsbehandler på bakgrunn av eierstruktur", skriver Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Det langsiktige problemet med forlagseide strømmetjenester

DEBATT: Kan strupe mangfold og bredde, skriver Live McKay og Jorunn Sandsmark.

Boklov på oppløpssiden

– Det er et mål for oss å samle bredest mulig oppslutning, også på borgerlig side, sier Torstein Tvedt Solberg.

Kampen om framtidas litteraturtilbod

DEBATT: Det kan likne ein kamp om det framtidige litteraturtilbodet.

Kostbart lastverk

KOMMENTAR: Bråket rundt adgang til strømmetjenestene kommer neppe som en overraskelse – i så fall har noen sovet i timen.

– Uhørt at forfattere blir diskriminert og utestengt

Sterke reaksjoner på Storytel-praksis.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Studenter og forfattere sier ja til fastpris

DEBATT: Forleggerforeningens argumentasjon svikter. Alle typer akademiske bøker må inkluderes i lovens virkeområde.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for fag- og lærebøker i Norge.

Bokloven: – Feil medisin

Tage Pettersen kalte bokloven «en påskekrim» under Stortingets spørretime. Til Bok365 avkrefter han at bokmoms er en del av Høyres litteraturpolitikk.

– Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Bonniersjef Alexander Even Henriksen med bredside mot bokloven.

– Bokloven bør endres

Forleggerforeningen er glad for at fastprisen endelig lovfestes, men er svært bekymret over situasjonen for studenter, norsk fagspråk og små forlag.

Bokloven er her!

12 måneders fastpris, avanseregulering og skroting av 12,5-prosenten. Slik blir den nye bokloven.