– Bokloven bør endres

Heidi Austlid (Foto Forleggerforeningen)

Forleggerforeningen er glad for at fastprisen endelig lovfestes, men er svært bekymret over situasjonen for studenter, norsk fagspråk og små forlag.

– Regjeringen gir i praksis oppskriften på mer engelsk i akademia. Den sterke konkurransen fra utlandet har allerede gitt mer engelsk pensum og færre utgivelser på norsk. Taperne er norske studenter og norsk fagspråk, sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen, i en pressemelding.

Forleggerforeningen hevder at markedet for faglitteratur har helt andre betingelser enn allmennmarkedet. De sier norske akademiske forlag kjemper mot utenlandske utgivere som ikke må følge bokloven.

– På utdanningsfeltet er fastpris en klamp om foten, resultatet blir et dårligere tilbud for studentene. Norske forlag får ikke utviklet de digitale tilbudene UH-institusjonene og studentene vil ha, og som de i stedet får fra utenlandske forlag, sier Austlid.

Ufullstendig rabattregulering

Selv om flertallet av Forleggerforeningens medlemmer støtter en regulering av innkjøpsrabatten, mener foreningen at det er underlig at markedsstøtten ikke forsvinner.

– Skal rabattregulering faktisk virke, kan ikke verktøykassa være tom, her må Stortinget på banen. Når både små og store forlag peker på at markedsstøtten er en skjult rabatt, burde kulturministeren lyttet til våre høringsinnspill.

Forleggerforeningens direktør er også overrasket over at regjeringen ikke legger dødt forslaget om leveringsplikt til lydbøker i bibliotek.

– Det er riktig og nødvendig at Trettebergstuen holder ferske lydbøker unna strømmetjenestene. Men økonomien undergraves fra en annen kant når hun vil jobbe videre med leveringsplikt til bibliotekene, der Kulturdepartementet skal fastsette rabattnivået. Hvis ikke forfattere og forlag får skikkelig betalt for lydbøker i bibliotek, vil mangfoldet for norske lesere på sikt bli svekket.

Austlid reagerer også på at handelsbetingelser låses i forskrift. Dette mener de vil gi en treghet, i stedet for en fleksibilitet, som de mener man trenger i «et marked i rask endring»

– Det er uklokt å låse viktige handelsbetingelser til trege forskrifter, slik departementet foreslår. Aktørene må kunne snu seg raskt i et marked med økende digitalisering og mange internasjonale aktører

 

 

 

0 Shares