– En ren kartellavtale

STERKT KRITISK TIL BOKAVTALE-PRAKTISERING: Marie Lexow.

Boklov eller ei – det er i hvert fall på høy tid å skrote bokavtalen, mener Marie Lexow.

– Jeg følger langt på vei resonnementene til Anders Aasen Berget i Frisk forlag («Dropp hele bokloven») og Alexander Even Henriksen i Bonnier («Kan bli en katastrofe for bokbransjen»), selv om jeg ikke trekker det fullt så langt, sier Marie Lexow, forlagssjef i Memo forlag.

– Selv er jeg i utgangspunktet tilhenger av fastpris fordi den gir en forutsigbarhet for den fysiske bokhandelen. Derfor heller jeg mot at en boklov kan være fornuftig, vel og merke hvis den lages riktig. Men enten det blir boklov eller ei, er det uansett på høy tid å skrote bokavtalen, den privatrettslige avtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, sier Lexow.

Ikke dekket av bokforskriften

– Bokavtalen er en ren kartellavtale, og etter å ha vært på innsiden av Forleggerforeningen i noen år nå, også som styremedlem, har jeg oppdaget at den går lenger enn det bokforskriften autoriserer. Et eksempel er det årlige Mammutsalget, der kun medlemmer av de to foreningene får lov til å delta, sier Marie Lexow. Hun utdyper:

– Essensen i det konkurranserettslige når det gjelder Mammutsalget, er at når de to foreningene seg imellom begrenser antall titler som kan være med i Mammutsalget, og til og med nekter andre forlag å delta, er ikke dette dekket av bokforskriften, og dermed trolig et svært alvorlig brudd på konkurranseloven. At det er tillatt å avtale en fellesnedsettelse, betyr ikke at det er carte blanche for å «rigge» fellesnedsettelsen, verken ved å stenge andre forlag ute fra fellesnedsettelsen eller ved å operere med såkalte «ekstratitler» – eller «tilleggsmammuter», som de to foreningene også kaller dem. Også disse titlene har de to foreningene bestemt at skal være forbeholdt Forleggerforeningens medlemmer.

Både Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens direktører tilbakeviser denne kritikken.

– Svært inngripende

– For meg blir det helt avgjørende å se helheten i lovforslaget når det sendes ut på høring. Fastpris for absolutt alle norske forlag er et svært inngripende påbud, og derfor må fastprisen ses i sammenheng med de andre ingrediensene i loven, for eksempel hvorvidt det settes et tak på forhandlerrabatten eller ei.

Hvor lang skal fastprisperioden være?

– Etter min mening bør man ikke ha lenger fastpris enn maks ett år. Bokhandelen liker som kjent å skifte ut satsningssortimentet sitt etter et halvt år i butikk. Ett år er derfor mer enn tilstrekkelig for å ivareta den fysiske bokhandelen. Videre mener jeg at fastprisens lengde og innretning bør fastsettes i forskrift, ikke i selve lovteksten. Da blir det lettere å gjøre eventuelle endringer når man etter en viss tid ser hvordan bokloven fungerer i praksis.

Nødvendig med rabattak

Om den mye diskuterte avansereguleringen, har Memo-forleggeren følgende å melde:

– Ja, ved innføring av fastpris er det helt klart nødvendig med et tak på rabatter og andre ytelser, grunnet det vertikale eierskapet til de store forlagene, som har eierskap i alle ledd i den verdikjeden som andre forlag i praksis er helt avhengige av for å få synliggjort titlene sine.

Som en naturlig forlengelse av dette mener Lexow at ny lov og tilhørende forskrift også må se på frakt, leveringsbetingelser og returer:

– Det er meningsløst å regulere forhandlerrabatten hvis ikke de andre betingelsene også reguleres, som frakt, markedsstøtte og returordninger. Du skal for eksempel ikke lenger enn til Sverige før du finner at det er bokhandelen som betaler frakten fra forlagenes distribusjonslagre og ut til butikk. I Norge er det som kjent omvendt.

 

Les også:

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies

 

0 Delinger