Stikkord: Åpen høring

Bokloven: Trøbbel i horisonten?

KOMMENTAR: Tre store stridsspørsmål gjensto i innspurten av Boklov-arbeidet. Hvordan løste man disse? Jo, man skjøv dem et godt stykke foran seg.

Forundret over Konkurransetilsynets fremstilling av forholdene i Danmark

Morten Visby, formann i Dansk forfatterforening, deler sine betraktninger rundt fastpris og det danske bokmarkedet.

– Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Det sier Edmund Austigard, administrerende direktør i Det norske Samlaget og leder av Den norske forleggerforening.

Både studenter og det norske fagspråket trenger pensum i fripris

Utkastet til boklov som nå er på høring, åpner for at lære- og fagbøker til høyere utdanning skal unntas bestemmelsene om fastpris.

Husk pensumboken. Husk fastpris.

DEBATT: Lars Mausethagen i Fagbokforlaget kommer med en bønn i innspurten til Bokloven: – La oss ikke rasere den salgskanalen i Norge som er viktigst for pensumboken; studentbokhandelen.

– Setter ikke forfatteren i sentrum

DEBATT: Boldbooks-gründer Kristin Over-Rein mener forslaget til Boklov er basert på gamle strukturer.

– Det blir dyrere for forbrukeren

BOKLOVEN: Forlegger Marie Lexow mener en fjerning av 12,5-prosenten vil føre til dyrere bøker, mens Bonnier-forlegger Alexander Henriksen er bekymret for strømmingens skjebne.

Etterlyser leser-perspektivet

ÅPEN HØRING: Vidar Lund synes boklov-diskusjonen er interessant, men mangelfull.

… men ingen elsker 12,5-prosenten

– Den bør fjernes. Fastpris er fastpris.

– Lager ikke boklov for å lønne jurister

- Vi må få et lovverk som gjenetablerer en sunn balanse mellom aktørene, sier Press-forlegger Håkon Harket.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

Studentene fortjener bedre

DEBATT: Ja takk, begge deler. Studentene fortjener bedre, skriver Arnstein Bjørke.

– Vi må ikke bli navlebeskuende

– En boklov handler om å sikre noen verdier, understreker Arne Magnus.

Vil ha opphaver-paragraf

- Bokloven må ha en egen paragraf om at opphaverorganisasjoner har rett til å inngå standardavtaler med forlag, mener Arne Vestbø og NFFO.

– Nødvendig for mangfoldet

NORSKE BYGGEKLOSSER: Forleggerforeningen har snekret ferdig sitt innspill til den kommende boklov. En viktig ingrediens er rabattak – med eller uten skorstein.

– En ren kartellavtale

Boklov eller ei – det er i hvert fall på høy tid å skrote bokavtalen, mener Marie Lexow.

– Skyter seg selv i foten

– Forlagene som ønsker regulering kan ødelegge det gode grunnlaget vil har i dag, sier Helén Foss. 

– Dropp hele bokloven

– Slipp boken fri og la det bli konkurranse, sier Frisk-forlegger Anders Aasen Berget.

Inspirert av fransk løsning

Heidi Marie Kriznik og Forfatterforeningen vil ha boklov som sikrer bredde og god formidling, og tetter smutthull.

– Vi leverer på bredde

BOKLOVEN: – Det koster å være til stede der hvor folk er, sier Anne Schiøtz, som advarer mot avanseregulering.

– Vi kan ikke seile under falskt flagg

– Vi må ikke glemme hvorfor vi skal ha boklov, sier Fredrik Berentsen, som frykter at partenes forretningsinteresser kan overskygge formålet.