Stikkord: Forleggerforeningen

Forfatterne svarer forleggerne

Trine Skei Grande får svar: – Vi har opplevd forleggerne som lite lyttende

Forfatterforeningene går til sak mot Forleggerforeningen

Tre skjønnlitterære forfatterorganisasjoner vil nå ta Forleggerforeningen til retten.  

Fortsatt bra bokomsetning

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens rapport av medlemsbedriftenes inntekter viser fortsatt bra tall for allmennbok ved utløpet av mai.

Viktig at regjeringen bruker lærebokpengene riktig

– Nå blir det viktig at regjeringen bruker pengene riktig, sier Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Fortsatt bra utvikling for boksalget

MÅNEDSSTATISTIKKEN: April-tallene fra Forleggerforeningen viser fortsatt bra trend.

Strømmingen booster forlagsinntektene

KVARTALSTALL: Forleggerforeningen har offentliggjort strømmetallene for første kvartal i år.

Normalkontrakten under lupen

KOMMENTAR: Den skjønnlitterære normalkontrakten mellom forlag og forfattere skal gjennom nye grundige forhandlinger.

Bra flyt for allmennbok

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen har publisert forlagsinntektene for første kvartal.

Kampen om leserne er en kamp om knappe ressurser

DEBATT: Leseferdighetene går ned og forlagsbransjen er under press. Skal vi takle utfordringene vi står overfor, må politikerne styrke litteraturen og bokbransjen stå samlet.

Bra start på året for allmennbok

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Allmennbok viser lovende start på Forleggerforeningens oppsummering av februar-inntektene

2023: Sterke strømmetall

Forleggerforeningen presenterer strømmetall for siste kvartal i fjor.

Fortsatt fall for utdanning

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forlagsinntekten i januar viser ytterligere fall for skole- og lærebøker.

Skei Grande ny adm. direktør i Forleggerforeningen

Trine Skei Grande er ansatt som ny administrerende direktør i Forleggerforeningen. Hun tiltrer stillingen 1. april i år.

Sprekt julesalg

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningen har publisert tall for forlagsinntektene i desember.

18 prosent økning fra en tom krybbe?

KOMMENTAR: Hvorfor er forleggerne så vriene?

Forleggerne svarer forfatterne

Forleggerforeningen vil bevare normalkontrakten, skriver styreleder i Forleggerforeningen, Arne Magnus.

Forfatterne bryter forhandlingene, krever tvisteutvalg

Det er brudd i forhandlingene mellom forfatterne og Forleggerforeningen om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur.

Smått urovekkende

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for boksalget ved utgangen av november er egnet til å vekke uro.

Strømmeinntekten per bok bedrer seg

Kvartalstall 3-2023: Summen for tredje kvartals forlagsinntekter, inkludert strømming, er nå offentliggjort.

Story House Egmont inn i Forleggerforeningen

Story House Egmont med forlagsinntekter på rundt 40 millioner kroner, er nybakt medlem av Forleggerforeningen.

Norsk skjønnlitteratur selger

MÅNEDSSTATISTIKKEN: September-tallene fra Forleggerforeningen viser betydelig oppgang for salget av norsk skjønnlitteratur.