– Vi følger avtalen

TILBAKEVISER KRITIKK: Anne Schiøtz.

Både Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens direktører avviser Marie Lexows kritikk og hevder de har sitt på det tørre.

På BOK365 i dag beskriver Marie Lexow, forlagssjef i Memo, bokavtalen som en kartellavtale. Hun viser blant annet til det årlige Mammutsalget, og kritiserer at kun medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen får lov til å delta.

– Ikke uryddig

Lexow møter liten forståelse for sin tolkning i de to nevnte foreningene. Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, undrer om Marie Lexow kan ha lest selve forskriften om unntaket fra konkurranseloven.

– Gjennomføring av Mammutsalget er helt i tråd med § 5 i forskriften om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Hvem som helst står fritt til å samarbeide om å lage boksalg til glede for bokkjøpere. Mammutsalget er en merkevare som derimot er eid av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap og bygd opp over mange år, og dermed forbeholdt de to foreningenes medlemmer. Det er ingenting uryddig i det, sier Schiøtz.

Henviser til paragraf

Anne Schiøtz henviser til paragrafen om Unntak om fellesnedsettelser: «Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om fellesnedsettelser på bøker. En leverandør kan i forbindelse med fellesnedsettelser kun fastsette veiledende utsalgspriser for sine bøker. Samarbeidet kan ikke gå ut på å begrense en forhandlers adgang til å gjennomføre salg utenom fellesnedsettelser, eller om å begrense fellesnedsettelser til visse kampanjer.

– Er en del av bokavtalen

Heller ikke hos Forleggerforeningen møter Marie Lexow forståelse for sin kritikk:

– Hvis meningen er å si at Bokavtalen er en ulovlig kartellavtale, så er det galt, Bokavtalen er forankret i Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Der står det rett frem at det er lov å samarbeide mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker utgitt av norsk leverandør. Det er et kulturpolitisk begrunnet med flertall på Stortinget. Bokavtalen gjelder for medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Den gjelder ikke for forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen, sier foreningens direktør Heidi Austlid.

Er forbeholdt medlemmer

Austlid legger til: – Tilsvarende er det etter samme forskrift lov å samarbeide om fellesnedsettelser på bøker. For eksempel Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens samarbeid om Mammutsalget. Mammutsalget er et årlig salg av omtrent tusen boktitler av både papirbøker, e-bøker og lydbøker til sterkt nedsatte titler. Mammutsalget bygger på en tradisjon som går over 130 år tilbake. I 1964 ble Mammut-navnet lansert. Salget arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap, og deltagelse på Mammut er forbeholdt Forleggerforeningens medlemmer.

– Ikke ulovlig

Forleggerforeningens direktør mener dette er uproblematisk: – At Mammutsalget kun er åpent for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens medlemmer er ikke ulovlig. Forlag som ikke er medlem har i henhold til Unntaksforskriften samme adgang til å samarbeide om fellesnedsettelser, men ikke rett til å kreve å være med på Mammutsalget. Det er heller ikke sånn at bruk av tilleggstitler er ulovlig. Tvert imot: det motsatte, å forby tilleggstitler på Mammut, vil kunne være problematisk, sier Heidi Austlid.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies