– Vi følger avtalen

TILBAKEVISER KRITIKK: Anne Schiøtz.

Både Bokhandlerforeningens og Forleggerforeningens direktører avviser Marie Lexows kritikk og hevder de har sitt på det tørre.

På BOK365 i dag beskriver Marie Lexow, forlagssjef i Memo, bokavtalen som en kartellavtale. Hun viser blant annet til det årlige Mammutsalget, og kritiserer at kun medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen får lov til å delta.

– Ikke uryddig

Lexow møter liten forståelse for sin tolkning i de to nevnte foreningene. Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen, undrer om Marie Lexow kan ha lest selve forskriften om unntaket fra konkurranseloven.

– Gjennomføring av Mammutsalget er helt i tråd med § 5 i forskriften om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Hvem som helst står fritt til å samarbeide om å lage boksalg til glede for bokkjøpere. Mammutsalget er en merkevare som derimot er eid av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap og bygd opp over mange år, og dermed forbeholdt de to foreningenes medlemmer. Det er ingenting uryddig i det, sier Schiøtz.

Henviser til paragraf

Anne Schiøtz henviser til paragrafen om Unntak om fellesnedsettelser: «Forbudet i konkurranseloven § 10 første ledd er ikke til hinder for samarbeid om fellesnedsettelser på bøker. En leverandør kan i forbindelse med fellesnedsettelser kun fastsette veiledende utsalgspriser for sine bøker. Samarbeidet kan ikke gå ut på å begrense en forhandlers adgang til å gjennomføre salg utenom fellesnedsettelser, eller om å begrense fellesnedsettelser til visse kampanjer.

– Er en del av bokavtalen

Heller ikke hos Forleggerforeningen møter Marie Lexow forståelse for sin kritikk:

– Hvis meningen er å si at Bokavtalen er en ulovlig kartellavtale, så er det galt, Bokavtalen er forankret i Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Der står det rett frem at det er lov å samarbeide mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker utgitt av norsk leverandør. Det er et kulturpolitisk begrunnet med flertall på Stortinget. Bokavtalen gjelder for medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Den gjelder ikke for forlag som ikke er medlem av Forleggerforeningen, sier foreningens direktør Heidi Austlid.

Er forbeholdt medlemmer

Austlid legger til: – Tilsvarende er det etter samme forskrift lov å samarbeide om fellesnedsettelser på bøker. For eksempel Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens samarbeid om Mammutsalget. Mammutsalget er et årlig salg av omtrent tusen boktitler av både papirbøker, e-bøker og lydbøker til sterkt nedsatte titler. Mammutsalget bygger på en tradisjon som går over 130 år tilbake. I 1964 ble Mammut-navnet lansert. Salget arrangeres av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen i fellesskap, og deltagelse på Mammut er forbeholdt Forleggerforeningens medlemmer.

– Ikke ulovlig

Forleggerforeningens direktør mener dette er uproblematisk: – At Mammutsalget kun er åpent for Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningens medlemmer er ikke ulovlig. Forlag som ikke er medlem har i henhold til Unntaksforskriften samme adgang til å samarbeide om fellesnedsettelser, men ikke rett til å kreve å være med på Mammutsalget. Det er heller ikke sånn at bruk av tilleggstitler er ulovlig. Tvert imot: det motsatte, å forby tilleggstitler på Mammut, vil kunne være problematisk, sier Heidi Austlid.

 

 

 

0 Delinger