Inspirert av fransk løsning

VIL SIKRE MANGFOLD: Heidi Marie Kriznik og Forfatterforeningen. (foto: Espen Tollefsen)

Heidi Marie Kriznik og Forfatterforeningen vil ha boklov som sikrer bredde og god formidling, og tetter smutthull.

Avanseregulering har vært et hett tema når den kommende bokloven har vært debattert i våre spalter. Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforeningen, velger en annen tilnærming til denne problemstillingen enn rabattak og prosenter:

– Det viktigste med en slik regulering er at den legger til rette for breddeformidlingen, og ikke motsatt, sier Heidi Marie Kriznik. Hun skjeler til et annet boklov-land, når dette temaet kommer opp:

– I Frankrike er dette løst med en avtale som peker på en rekke faktorer som tilsier bedre betingelser, blant annet bredt utvalg, kvalifiserte ansatte og formidlingsaktiviteter.

Dermed velger hun og Forfatterforeningen et annet spor enn de som har flagget at de ønsker en enklest mulig boklov.

Sikrer stor bredde

– Som vi også sa i forrige boklovsrunde, så bør rabatter som oppfordrer til bestilling av få titler fra et mindre antall forlag, såkalte lojalitetsskapende rabatter, hindres. Den norske bokloven bør altså som den franske, inneholde krav til forhandlerens ytelser og boktilbud, og hindre lojalitetsskapende rabatter som ikke er i tråd med lovens formål, sier Kriznik, og legger til: – Litteraturabonnementene er godt eksempel på en velfungerende avanseregulering. Ordningen sikrer stor bredde i bokhandel, til gitte betingelser. Det gir leserne større valgfrihet når de går inn i en bokhandel og sikrer forfatteren økt garantert minstesalg. Litteraturabonnementene er helt klart et sentralt virkemiddel for å oppnå lovens formål.

«Formaterer seg bort»

Kriznik understreker Forfatterforeningen ønsker en lov med færrest mulige smutthull: – Vi har sett forlag som formaterer seg bort fra fastpris, ved å lansere lydfortellinger og andre format de mener ikke er knyttet til fastprisordningen.

Mangfold og tilgjengelighet er to nøkkelord for DnF-lederen:

– For at bokloven skal fungere er det helt vesentlig at den legger til rette for at det kan skrives frem en variert og mangfoldig litteratur. Dette sikres best gjennom en lang fastprisperiode, og med faste royaltygrunnlag i bunn. Fra et lesersynspunkt, så er det også helt avgjørende at leseren får best mulig tilgang til en mangfoldig litteratur samme hvor en bor. Loven må også fungere like godt uavhengig av hva aktørene foretar seg og den må demme opp for at det flyttes andeler fra forfatter til forlag.

2012-lovtekst står seg godt

– Noe annet som selvfølgelig er viktig for forfatterne er at loven må hjemle en rett til å inngå kollektive avtaler som normalkontrakter. Ordlyden i loven fra 2012 gir en anledning til å samarbeide om dette. Vi mener loven bør pålegge at det samarbeides om dette, sier Kriznik, og legger til:

– Formålsparagrafen i loven fra 2012 står seg dessuten godt: «Formålet med denne loven er å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle i Norge. Målet er å ivareta forfatter- og leserinteresser og legge til rette for et mangfold av aktører. Loven skal bidra til å fremme kultur- og kunnskapsformidling, og styrke skriftkultur og norsk språk i begge målformer.»

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies