– Ikke ideelt å fjerne «12,5-prosenten»

Ingeborg Volan.

Ingeborg Volan tror Bokklubben skal klare fighten likevel.

Noen krevende punkter i bokloven har man overlatt til bokbransjen i høstens høring. På andre områder har departementet tatt stilling, eller man aner hvor det blåser. Til sistnevnte hører den såkalte 12,5-prosenten – rabattmuligheten man har til sluttkunde i for eksempel nettbokhandel og i bokklubb. Dette spillerommet ble halvert fra tidligere 25 prosent da den første bokavtalen ble inngått, og der har den ligget siden.

– Ikke ideelt

Nå synes dagene snart å være talte for denne rabatt-muligheten, i hvert fall når bokloven innføres – sannsynligvis fra årsskiftet 2023-2024. Et tøft tilbakeslag særlig for bokklubbene, skulle man tro?

– Jeg konstaterer at departementet foreslår å fjerne den felles rabattmuligheten på 12,5 prosent. Vi kan ikke si at en slik endring fra dagens ordning vil være ideell for aktører som driver ren digital bokhandel, slik vi gjør med Bokkilden, eller for bokklubber. Tradisjonelt har muligheten til å oppnå rabatt på bøker vært en av de viktigste fordelene til storlesere som vurderer å melde seg inn i bokklubb, sier Ingeborg Volan, administrerende direktør i Bokklubben.

Vil finne nye grep

Hun tror likevel ikke den foreslåtte endringen vil være altfor dramatisk for dem:

– Jeg tror ikke den blir utslagsgivende for vår virksomhet eller mulighet til å tilby attraktive løsninger for Bokklubbens medlemmer og Bokkildens kunder. Vi står nå i en spennende utviklingsprosess der vi sammen med medlemmene våre finner ut hva framtidas bokklubb bør inneholde, og vi tror det finnes mange måter å appellere til framtidige og nåværende medlemmer på, sier Volan.

Volan understreker at hun og Bokklubben er i utgangspunktet positive til bokloven:

– Vi mener det er et godt grep å sidestille lesing og leseopplevelser i fysiske og digitale formater. I Bokklubben heier vi på alle grep som bidrar til mer leseglede og bruk av litteratur i Norge. Det er også Bokklubbens viktigste oppgave. Medlemmene våre er noen av Norges ivrigste lesere og følgelig blant bokbransjens og forfatternes aller beste kunder. Jeg synes derfor det er spennende at utkastet åpner for rabattering ved samtidig salg av samme tittel i flere formater, det tror jeg kan gi rom for utvikling av nye tjenester til lesernes beste.

Ønsker innovasjon

Bokklubbens viktigste innspill til Sira Myhre og departementet har vært knyttet til å holde mulighetene for innovasjon til beste for leserne så åpne som mulig i loven, og til å ta hensyn til de aller ivrigste bokleserne og bokkjøperne så langt det er mulig.

– Jeg oppfatter at en av hensiktene med loven er å gi grunnlag for innovasjon og stimulere til mer lesing i befolkningen. Derfor er jeg spørrende til at mulige abonnementstjenester utelukkende defineres som digitale. De ivrigste leserne i Norge leser både på papir, på brett og med ørene. Jeg er usikker på om ordlyden foreslått i § 2 f som definerer «digitale abonnementstjenester» begrenser mulighetene til innovasjon mer enn lovgiver egentlig ønsker? Jeg tror det kan finnes andre måter å formulere lovteksten på som kan gjøre det mulig å drive innovasjon på tvers av fysiske og digitale formater til beste for de leserne som ønsker det, og også til å utforske andre forretningsmodeller for trykte bøker som ikke omfattes av fastprisbestemmelsene, sier Volan.

Høringsfristen for Bokloven er 18. november.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies