– Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

INGEN RETTIGHETER: Våre forfattere betaler utgivelsen selv, men beholder til gjengjeld alle rettigheter og alle salgsinntekter, sier forlagssjef i Kolofon Forlag, Widar Løw Trondsen (Foto: Stig Nilsson).

På tross av ny boklov vil mange forfattere likevel sitte igjen med svarteper, mener forlagssjef Widar Løw Trondsen i selvpubliseringsforlaget Kolofon.

– Jeg er enig med styreleder i Forfatterforbundet, Eystein Hansen, når han i et innlegg i BOK365 blant annet uttaler: «Den nye bokloven vil ikke kunne rokke ved prinsippet om avtalefrihet (…)». Tusenvis av forfattere utgir sine bøker på selvpubliseringsforlag, men noen utnytter dem, dessverre, sier Løw Trondsen.

Beholder alt

– Noen forlag inngår ikke rettferdige avtaler med sine forfattere. De tar betalt for jobben de gjør, men de beholder i tillegg mye av inntekten. Det er urimelig, mener han.

– Det er forlag som har såkalt vanity publishing som forretningsmodell som ikke helt ser at en ny boklov skal få bukt med denne praksisen. Måten det gjøres på i dag er ikke i forfatterens interesse. Tilbakemeldinger vi får fra våre forfattere som har benyttet seg av denne utgivelsesmåten er at de føler seg lurt. Forlagene har ingen behov for å selge bøkene for å få dekket sine produksjonsutgifter siden forfatter har betalt for alt sammen.

Han mener det er viktig at forfatterne beholder rettighetene sine:

– Vanity publishing  er i utgangspunktet en fin måte for begge parter å få finansiert utgivelsen på. Problemet er at avtalene som inngås ikke er balanserte. Forfatteren burde beholde alle sine rettigheter. Vedkommende har jo selv betalt for utgivelsen.  Når det gjelder salgsinntektene, bør de fordeles i forhold til hvilke innsatsfaktorer partene stiller med i de enkelte bokprosjektene. På den måten kan den som eier rettighetene og utgir boken for egen regning gjøre gode penger hvis salget går godt, sier forlagssjef Trondsen.

Vil hegne om normalkontrakten

– Forleggerforeningen har bidratt til, og vil fortsatt bidra til ordnede forhold i bokbransjen. Det er vi alle tjent med. Normalkontrakter er et svært viktig verktøy for å sikre forutsigbare rammer når ideer skal bli til bøker, sier foreningens direktør Heidi Austlid.

Hun peker også på andre problemstillinger i det nye lovforslaget:

– Vi hegner om normalkontraktene, men det er flere uavklarte problemstillinger i lovforslaget. Et eksempel er at normalkontrakter også skal omfatte illustratører og bokdesignere. Illustratører spenner fra selvstendige opphavere til hele eller deler av et verk, til oppdragstagere for små og store oppdrag. Det er ikke gitt at alle illustratører vil være tjent med royaltymodell. Det er også andre utfordringer med denne delen av lovutkastet.