Bokloven: – Feil medisin

Tage Pettersen kalte bokloven for en «påskekrim» under Stortingets spørretime. «Heller en vakker roman», kontret kulturministeren.

– Intensjonen er sikkert god, men Høyre mener bokloven er feil medisin. Leseren blir den  tapende part ved denne loven, uttalte Høyre-politiker Tage Pettersen, 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen, under Stortingets spørretime onsdag. Han kalte boklovsproposjonen for «en påskekrim».

Pettersen vil unngå detaljregulering og ønsker avtalefrihet mellom partene i bokbransjen.

– Vi regulerer ikke strømmetjenestene

Pettersen uttalte seg bekymret for at strømmingen ville bli hardt rammet av bokloven. Han trakk blant annet frem Bonnier-sjef Alexander Even Henriksens uttalelser om at «Bokloven ødelegger det største vekstområdet».

– Hvordan forholder kulturministeren seg til bekymringen til at bokloven vil ødelegge for strømming?, spurte Pettersen.

– Jeg vil ikke kalle bokloven en påskekrim, men heller en vakker roman, begynte kulturminister Anette Trettebergstuen, før hun fortsatte:

– Det er ikke riktig at vi regulerer strømmemarkedet. Vi sørger for at strømmeaktører blir pålagt eksemplarsalg i sin strømmetjeneste. Men vi regulerer ikke strømmetjenestene som sådan. Lydbokmarkedet blir viktigere og viktigere, og derfor er det også viktig at lydboka får fastpris og at det blir lettere tilgjengelig for oss kjøpere få tak i nye titler i alle strømmetjenester.

– Vil dere justere bokloven?

– Det er bransjen, og ikke leserne, som er i regjeringens fokus. Og fastpris vil gjøre bøker dyrere, uttalte Pettersen.

Kulturministeren uttalte på sin side at det heller var Høyres politikk som ville føre til dyrere bøker:

– Vi har hatt fastpris lenge, og bøker har ikke blitt dyrere av den grunn. Det er ingenting som tilsier at bøkene blir dyrere med den nye bokloven. Høyres politikk, med moms på bøker, samtidig som å ville beholde bokavtalen med fastprisordningen, ville derimot ført til dyrere bøker.

Pettersen ville avslutningsvis ha en kommentar fra kulturministeren på at flere har uttalt at de er skuffet over bokloven.

– Vil dere justere bokloven for å imøtekomme bekymringene?, spurte Pettersen.

– Det vil alltid være aktører som ønsker å la markedet styre, og jeg er ikke overrasket over at Høyre er motstander av bokloven, nettopp fordi vi regulerer bokmarkedet. Forfatterøkonomien er en viktig del av bildet, derfor kan ikke markedet styre bokbransjen, derfor ønsker vi bokloven. Det vil selvfølgelig være stemmer som er uenig i detaljer i bokloven, det lever vi godt med, men jeg håper Høyre nå ikke stiller seg på feil side og jobber mot loven som er ønsket av hele litteraturbransjen, men blir med på å sikre en historisk boklov.

Bokmoms ikke del av litteraturpolitikken

– Jeg var bevist på å stille åpne spørsmål for å gi kulturministeren mulighet til å svare uten at hun skulle føle seg provosert av spørsmålsstillingen. Det tatt i betraktning så må jeg si at svarene i liten grad inneholdt substans i forhold til hva jeg spurte om, sier Pettersen til Bok365 i etterkant av spørretimen.

– Hun kommenterte ikke Bonniers bekymring for strømmemarkedet og hun var kun innom at bokloven er god for forfatterøkonomien, men sa ikke hva hun mener den betyr for de som skal kjøpe nyere bøker. Mitt siste spørsmål om Stortinget nå bør bruke vår behandling til å justere loven for å imøtekomme en del av reaksjonene på lovutkastet flåste hun bort med å si at de som er opptatt av konkurranse ikke vil like denne loven.

– Er bokmoms nå å betrakte som Høyres offisielle litteraturpolitikk og noe dere akter å gå til valg på som en del av partiprogrammet ved neste korsvei?

– Bokmomsen vi la inn i vårt alternative budsjett handlet om å finne en realistisk inndekning for å kunne gi et økonomisk krafttak for barnefamiliene og er ikke en del av litteraturpolitikken vår. Hva som kommer inn i kommende stortingsvalgprogram er opp til landsmøtet vårt å vedta.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies