Bokloven: – Feil medisin

Tage Pettersen kalte bokloven for en «påskekrim» under Stortingets spørretime. «Heller en vakker roman», kontret kulturministeren.

– Intensjonen er sikkert god, men Høyre mener bokloven er feil medisin. Leseren blir den  tapende part ved denne loven, uttalte Høyre-politiker Tage Pettersen, 1. nestleder i familie- og kulturkomiteen, under Stortingets spørretime onsdag. Han kalte boklovsproposjonen for «en påskekrim».

Pettersen vil unngå detaljregulering og ønsker avtalefrihet mellom partene i bokbransjen.

– Vi regulerer ikke strømmetjenestene

Pettersen uttalte seg bekymret for at strømmingen ville bli hardt rammet av bokloven. Han trakk blant annet frem Bonnier-sjef Alexander Even Henriksens uttalelser om at «Bokloven ødelegger det største vekstområdet».

– Hvordan forholder kulturministeren seg til bekymringen til at bokloven vil ødelegge for strømming?, spurte Pettersen.

– Jeg vil ikke kalle bokloven en påskekrim, men heller en vakker roman, begynte kulturminister Anette Trettebergstuen, før hun fortsatte:

– Det er ikke riktig at vi regulerer strømmemarkedet. Vi sørger for at strømmeaktører blir pålagt eksemplarsalg i sin strømmetjeneste. Men vi regulerer ikke strømmetjenestene som sådan. Lydbokmarkedet blir viktigere og viktigere, og derfor er det også viktig at lydboka får fastpris og at det blir lettere tilgjengelig for oss kjøpere få tak i nye titler i alle strømmetjenester.

– Vil dere justere bokloven?

– Det er bransjen, og ikke leserne, som er i regjeringens fokus. Og fastpris vil gjøre bøker dyrere, uttalte Pettersen.

Kulturministeren uttalte på sin side at det heller var Høyres politikk som ville føre til dyrere bøker:

– Vi har hatt fastpris lenge, og bøker har ikke blitt dyrere av den grunn. Det er ingenting som tilsier at bøkene blir dyrere med den nye bokloven. Høyres politikk, med moms på bøker, samtidig som å ville beholde bokavtalen med fastprisordningen, ville derimot ført til dyrere bøker.

Pettersen ville avslutningsvis ha en kommentar fra kulturministeren på at flere har uttalt at de er skuffet over bokloven.

– Vil dere justere bokloven for å imøtekomme bekymringene?, spurte Pettersen.

– Det vil alltid være aktører som ønsker å la markedet styre, og jeg er ikke overrasket over at Høyre er motstander av bokloven, nettopp fordi vi regulerer bokmarkedet. Forfatterøkonomien er en viktig del av bildet, derfor kan ikke markedet styre bokbransjen, derfor ønsker vi bokloven. Det vil selvfølgelig være stemmer som er uenig i detaljer i bokloven, det lever vi godt med, men jeg håper Høyre nå ikke stiller seg på feil side og jobber mot loven som er ønsket av hele litteraturbransjen, men blir med på å sikre en historisk boklov.

Bokmoms ikke del av litteraturpolitikken

– Jeg var bevist på å stille åpne spørsmål for å gi kulturministeren mulighet til å svare uten at hun skulle føle seg provosert av spørsmålsstillingen. Det tatt i betraktning så må jeg si at svarene i liten grad inneholdt substans i forhold til hva jeg spurte om, sier Pettersen til Bok365 i etterkant av spørretimen.

– Hun kommenterte ikke Bonniers bekymring for strømmemarkedet og hun var kun innom at bokloven er god for forfatterøkonomien, men sa ikke hva hun mener den betyr for de som skal kjøpe nyere bøker. Mitt siste spørsmål om Stortinget nå bør bruke vår behandling til å justere loven for å imøtekomme en del av reaksjonene på lovutkastet flåste hun bort med å si at de som er opptatt av konkurranse ikke vil like denne loven.

– Er bokmoms nå å betrakte som Høyres offisielle litteraturpolitikk og noe dere akter å gå til valg på som en del av partiprogrammet ved neste korsvei?

– Bokmomsen vi la inn i vårt alternative budsjett handlet om å finne en realistisk inndekning for å kunne gi et økonomisk krafttak for barnefamiliene og er ikke en del av litteraturpolitikken vår. Hva som kommer inn i kommende stortingsvalgprogram er opp til landsmøtet vårt å vedta.

 

 

0 Shares