Stikkord: Arnstein Bjørke

Konkurransetilsynets rekordgebyrer avvist!

Rett i forkant av Brageprisene, kommer nyheten om at Konkurranseankenemda har avvist tilsynets vedtak om rekord gebyrer.

Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

DEBATT: Akademika støtter regjeringens forslag til boklov. Vi mener formålene i loven er hensiktsmessige, og selve lovforslaget støtter godt opp om disse.

Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

DEBATT: Forleggerforeningen svarer Arnstein Bjørke.

Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Den norske bokloven vil bidra til å sikre en fungerende struktur for fag- og lærebøker i Norge.

… men ingen elsker 12,5-prosenten

– Den bør fjernes. Fastpris er fastpris.

Kampen om campus

Alle vil norske bøker og læremidler vel, men de er uenige om virkemidlene.

Studentene fortjener bedre

DEBATT: Ja takk, begge deler. Studentene fortjener bedre, skriver Arnstein Bjørke.

Greie tall fra Akademika

Tross to måneder med en del stengte butikker,, summerte bunnlinja seg til et overskudd på 10 millioner kroner.

Truer bokhandel med erstatningskrav

Vigmostad & Bjørkes digitale bokhandel, Ebok.no, var blant mottagerne av lørdagens varsel fra Lydbokforlaget.

Mellomår for Vigmostad & Bjørke

2019 ble et mellomår for bokkonsernet i Bergen. Omsetningen falt, så gjorde også driftsresultatet.