– Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

BOKHANDLERNE OG MINISTEREN: Bokhandlerforeningens Anne Schiøtz, Fri Bokhandel-leder Helén Foss og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. (Foto: Nora Steenberg)

– Det er oppsiktsvekkende og dypt bekymringsfullt at regjeringen foreslår å innføre et så inngripende tiltak som avanseregulering uten å kunne dokumentere verken behovet for eller konsekvensene av dette, sier Bokhandlerforeningens leder Anne Schiøtz.

I dag la regjeringen frem forslaget til den nye bokloven. Det møter begeistring – men også kritikk. Bokhandlerforeningens leder Anne Schiøtz er ikke fornøyd med at det nå blir innført avanseregulering på innkjøpsrabattene til bokhandlerne.

– Bokhandlerforeningen mener en boklov med faste priser på nye bøker, og fag- og lærebøker, er et avgjørende virkemiddel for å fortsatt sikre lesere over hele landet god tilgang på et mangfold av litteratur, sier Schiøtz, og legger til:

– Samtidig mener vi det er oppsiktsvekkende og dypt bekymringsfullt at regjeringen foreslår å innføre et så inngripende tiltak som avanseregulering uten å kunne dokumentere verken behovet for eller konsekvensene av dette.

– Strider mot utredningsinstruksen

Bokhandlerforeningen mener ikke at det er grunnlag for at loven skal regulere inntektsfordelingen mellom forhandler og leverandør (avanseregulering).

– Hvis Stortinget skal innføre et så inngripende tiltak som avanseregulering, må regjeringen kunne dokumentere at det finnes et problem, og utrede hvilke konsekvenser det kommer til  å ha. Det har man ikke gjort her. Dette strider mot utredningsinstruksen, sier Schiøtz. Hun fortsetter:

– Å innføre avanseregulering i dag, blir som å bruke en medisin man ikke har testet ut, på en person man ikke en gang vet om er syk – og dermed risikere alvorlige bivirkninger. Det er  heller ingen andre europeiske boklover som har sammenlignbare reguleringer.

Bokhandlerforeningen mener også at en avanseregulering vil gi leserne dårligere tilgang til bøker .

– Det er utelukkende i bokhandelens interesse å ivareta både små forlag og bokhandler. Dette er allerede regulert i dagens bokavtale. Men avanseregulering  vil svekke en allerede presset bokhandlerøkonomi, og redusere bokhandelens evne til å være til stede der kundene er. For leserne vil det bety dårligere tilgang på bøker, særlig på mindre steder. Det vil gå ut over hele bransjen, og ha motsatt effekt av hva  som er formålet med loven, sier Schiøtz.

– Vil være urovekkende

Schiøtz sier at bokbransjen står overfor store endringer, og at det derfor er avgjørende med en  enkel boklov uten for mye detaljreguleringer.

– Avanseregulering begrenser bransjens muligheter til å selv finne effektive og bærekraftige løsninger i et marked som er i stadig endring. Det vil svekke bokens evne til å konkurrere  med andre tjenester og produkter. I en tid hvor vi ser at særlig unge leser mindre, vil det være svært urovekkende.

Fornøyd med fastpris

Men helt bekmørkt mener ikke Schiøtz bokloven er. Bokhandlerforeningen er fornøyd med lovfestet fastpris – også for fag- og lærebøker

– Dette er en avgjørelse vi vet at både bokhandlere, studentene, Språkrådet og fagbokforfatterne er svært fornøyde med. Fastprisen bidrar til at det skrives og utgis lærebøker på norsk i alle fag, og gir studenter og allmennheten tilgang til forskningsbasert faglitteratur på norsk, sier Schiøtz.

Bokhandlerforeningen lever også godt med 12 måneders rullerende fastpris.

– Bokhandlerforeningen mener dagen ordning med fastpris frem til 1. mai fungerer godt. Men 12 måneders rullerende fastpris per format, vil fortsatt ivareta lesernes ønsker om at det ikke går for lang tid før den innbundne boka kan settes ned i pris. Samtidig sikrer det en nødvendig økonomi i bransjen som gjør at det kan skrives, utgis og formidles et stort mangfold av titler, sier Schiøtz.

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies