– Skyter seg selv i foten

KRITISK TIL AVANSEREGULERING: Helén Foss.

– Forlagene som ønsker regulering kan ødelegge det gode grunnlaget vil har i dag, sier Helén Foss. 

– Fastprisen er den viktigste ingrediensen i ny boklov, og det at den vil gjelde alle formater og kanaler slik at det ikke blir smutthull mulighet for å undergrave hensikten med loven: lik og rik bredde over hele landet.

Det sier Helén Foss, leder for Fri Bokhandel – en sammenslutning av drøyt femti utsalgssteder fra Lista i sør til Kjøllefjord i nord.

Pocket og lyd på vent

Hvor lang skal fastprisperioden være?

– Jeg har ingen sterke meninger om dette. Det fungerer godt slik det er nå. Det gir mulighet for gode tilbud og salg mens bøkene fortsatt er nokså nye og aktuelle, og det gir en viss sirkulasjon i varelageret vårt, sier Helén Foss og legger til: – Det er viktig at pocketbøker og lydbøker kommer etter at innbundet har hatt en viss salgsperiode. Jeg støtter en maksimal fastprislengde på 28 måneder, slik det står i Menon Economics-rapporten, hvis vi må ha det. Så er det viktig å presisere at fastprisen som virkemiddel ikke bare er rettet mot bokhandel. Den er like mye for forfatterne. Jeg så at Bonnier-sjefen uttalte seg noe korttenkt rundt dette.

Skal fastprisen følge første utgivelsesdato, uansett format, eller bør det følge formatet?

– Det bør følge formatet – eller hvis det blir en periode på 28 måneder, må forlagene fase inn de ulike formatene på en klok måte.

Volum gir besparelser

Et av de heteste temaene i boklov-debatten har vært hvorvidt det bør være et tak for rabatter og andre ytelser fra forlag til bokhandel. Dette synes ikke Foss er noen god konstruksjon:

– Nei, det bør ikke være tak. Det må være lov med frie forhandlinger. Forlag og bokhandel er profesjonelle aktører. Bransjen er i endring, jeg tenker å lovfeste betingelser ikke er greit, og i særdeleshet når disse ikke er konsekvensutredet. Jeg har fulgt med på John Thomasgaard og Per Nordangers diskusjon i BOK365 [se linker nederst i saken], og er enig med John. Det må være insentiver, mulighet for å gi bedre betingelser, når bokhandel satser, sier Helén Foss, og utdyper: – Større innkjøp gir store besparelser for forlagene også. Jo flere bøker en bokhandel bestiller av en tittel om gangen desto større besparelser for forlagene. Jeg synes det er rart at ikke dette er blitt tydeliggjort bedre i diskusjonen. Utsendelse av en vanlig bok koster rundt 16 kroner, mens utsendelse av ti bøker koster under 4 kroner per bok og femti under 3 kroner per bok.

Mer ideologi enn økonomi?

– Jeg tror det er mye ideologi som ligger bak holdningene til forlagene som er for avanseregulering, ikke nødvendigvis bedriftsøkonomisk tenking. Innholdet til en boklov må være basert på gode fakta og ikke følelser. Forlagene er splittet i sitt syn på om det skal være rabatt-tak eller ei. Jeg tror mange ser på regulering som en skikkelig hemsko for sunn drift, og jeg tipper også at Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm egentlig er imot avanseregulering selv om han har uttalt det motsatte. Sånn er det å være en del av en forening der vedtak tas. Jeg tror forlagene som ønsker regulering skyter seg selv i foten og kan ødelegge det gode grunnlaget vil har i dag, sier Foss.

Hun understreker at bokbransjen har andre fighter å ta: – Store trender i samfunnet jobber imot lesing og pro lettere underholdning og tidsfordriv i andre kanaler enn våre. Jeg tenker derfor at bransjen er avhengig av de store motorene til Ark og Norli, både de fysiske butikkene og netthandelen. Ingen tjener på å svekke bokhandel som salgskanal hverken forfattere eller forlag.

Må eksponeres jevnlig

– Når jeg tenker på våre bokhandlere er jeg bekymret for at et avansetak vil resultere i en slags negativ parallellforskyvning av rabatter. Om det blir slik at bare kjedenes storsatsinger kvalifiserer til en tallfestet maksrabatt på for eks 50 prosent, hvor vil da rabattene til våre medlemmer ende? For dårlige marginer på boksalg, vil kunne føre til endret satsing og mer trykk på typiske bestselgere der vi kan komme opp i volum og oppnå en grei rabatt – altså det motsatte av det vi ønsker med en boklov. Dette i kombinasjon med en sortimentsutvikling mot andre varer, kofferter og leker for å sette det på spissen, er det jeg frykter mest, sier Helén Foss, og legger til: – Eksempler viser at bortfall av fysisk boksalg ikke i sin totalitet blir overført til nettsalg. Publikum må eksponeres for bøker jevnlig og i hverdagen – boka er et viktig medium for kunnskap og underholdning for en selv og som gave. Dette er grunnen til at våre bokhandlere er viktige, de er stort sett på steder der kjedene ikke vil drive. Den lokale bokhandelen har dessuten en viktig rolle for den voldsomme bredden av lokallitteratur.

Bøker uten marked?

Litteraturabonnementene er Fri-lederen støtter, men ikke uten forbehold:

– Abonnementene sikrer bredde ut i butikkene, at kulturfond bøkene blir tilgjengelige fra Kjøllefjord til Lista. Det er et prinsipp jeg i utgangspunktet er enig i. Det er vårt bidrag for «å få» fastprisen. Men jeg ser også at det for våre medlemmer, som befinner seg på mindre steder, er krevende med mange av abonnementstitlene – kundekretsen for mange av titlene er ikke til stedet. Jeg tenker det er en slags diskrepans mellom det som forlagene utgir og det som det faktisk er en viss interesse for blant befolkningen. Både i antall titler og type titler. Jeg tenker likevel forlagene skal være ambisiøse med sine utgivelser, men samtidig ha forståelse for den varierende interessen for disse titlene rundt om i landet. Innimellom burde forlagene også tenkte seg om før de bestemmer seg for en utgivelse – er denne tittelen interessant nok, er det marked for den?

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Ingvild K. Brodal, Heidi Austlid: Fastpris vil gi dårligere tilbud til studentene

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies