Stikkord: Den norske Forfatterforening

Drøfter paraplyorganisasjon

Forfatterforbundet og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har i nærmere ett år drøftet grunnlaget for et samarbeid.

Debatten i kveld: Forfatterholmgang

I kveld inviterer Fredrik Solvang forfatterforeningene til debatt.

En bokhandler i Lødingen

LØRDAG: Det går en rød tråd fra Kjell Hallbing til Jon Fosse, skriver Anders Neraal.

Stridens epler

BAKGRUNN: Det har vært høy temperatur på debatten mellom skribentorganisasjonene.

– En del uheldige formuleringer

– Det var helt opplagt en del uheldige formuleringer i oppropet, sier Jan Kjærstad om forfatteroppropet i VG.

Gir seg som DnF-leder

Knapt ett år etter han ble valgt inn, har Brynjulf Jung Tjønn valgt å trekke seg som leder for Den Norske Forfatterforening.

18 prosent økning fra en tom krybbe?

KOMMENTAR: Hvorfor er forleggerne så vriene?

Forleggerne svarer forfatterne

Forleggerforeningen vil bevare normalkontrakten, skriver styreleder i Forleggerforeningen, Arne Magnus.

Forfatterne bryter forhandlingene, krever tvisteutvalg

Det er brudd i forhandlingene mellom forfatterne og Forleggerforeningen om ny normalkontrakt for skjønnlitteratur.

Ny anbefalt agentavtale

Forleggerforeningen har sagt opp den gamle agentkontrakten for voksen skjønnlitteratur og barne- og ungdomsbøker, kommer det frem av en pressemelding.

– Jeg har faktisk opplevd det selv

Debutant Kamilla Danielsen opplever en maktubalanse i forleggerbransjen. Forfatterforeningene er ikke i tvil om at dette er sterkt kritikkverdig. 

Vi må utvide totalramma for stipend

DEBATT: «Den statlege stipendordninga er eit knappleiksgode», skriv Brynjulf Jung Tjønn.

Blomster til Heidi Marie Kriznik

SOMMERGJESTEN: I dag har vi besøk av Brynjulf Jung Tjønn.

Lyrikklista – mai 2023

LYRISK: Brynjulf Jung Tjønn trumfer Hans Børli i mai.

– Uhørt at forfattere blir diskriminert og utestengt

Sterke reaksjoner på Storytel-praksis.

Bokloven: Fastpris med skjøteledning

KOMMENTAR: Det blir 12 måneder rullerende fastprisperiode for hvert nytt format i den nye bokloven, som legges frem i morgen.

Tjønn innstilt som ny DnF-leder

Brynjulf Jung Tjønn er innstilt som ny leder i Den norske Forfatterforening når Heidi Marie Kriznik går av.

Det litterære bakland

DEBATT: Dagens normalkontrakt er uklar og utdatert, skriver Forfatterforbundets Eystein Hanssen.

Ønsker forfatter-innspill til ny avtale

Eystein Hanssen og Forfatterforbundet ønsker å kartlegge forfatternes synspunkter og ønsker i arbeidet med ny normalkontrakt.

– Det er et styrt valg av litteratur

Forfatterforeningene er bekymret for at forfattere utenfor de «riktige» forlagene blir oversett i strømmetjenestene.

– Et svakt budsjett

Leder i Den norske forfatterforening, Heidi Marie Kriznik, er skuffet over regjeringens foreslåtte kulturbudsjett.