Deler ut 114 stipender

DELER UT PENGER: Styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, Nina Børge-Ask, sammen med Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

Forfatterforbundet med stipenddryss – også til mange ikke-medlemmer.

I sin første tildelingsrunde gir Forfatterforbundet stipend til forfattere i ulike skjønnlitterære sjangere for voksne. Flertallet av dem som får stipend er erfarne forfattere med lang fartstid i bransjen.

Opptatt av ryddighet
Forfatterforbundet deler ut totalt 114 stipender: 4 stipender à 12 måneder, 29 stipender à 6 måneder og 81 stipender à 3 måneder. Totalt mottok Forfatterforbundet 507 søknader, fremgår det av en pressemelding fra Forfatterforbundet.

– Dette er vår første stipendrunde, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – For oss har det vært viktig at denne prosessen skal være ryddig fra starten av, og at vi som forvalter av kollektive midler holder oss innenfor rammen og intensjonen med bibliotekvederlagsmidlene, og vårt eget landsmøtevedtak.

Flere skjønnlitterære sjangere 
Stipendene Forfatterforbundet deler ut, er finansiert med midler fra bibliotekvederlaget, en kompensasjonsordning for alle forfattere som har bøker i bibliotekene.

– Alle forfattere som har sine bøker på bibliotek, er med på å opparbeide bibliotekvederlaget, sier Hanssen. – Denne kollektive vederlagsordningen er kulturpolitisk begrunnet og skal gå til produksjon av ny, norsk litteratur. Vi er glade for å dele ut stipender som setter så mange gode forfattere i stand til å produsere ny, norsk skjønnlitteratur for voksne, til glede for alle typer lesere.

Søkere av Forfatterforbundets stipender må søke på grunnlag av et konkret litterært prosjekt.

Mange ikke-medlemmer 
Av de 114 stipendene går vel en fjerdedel til medlemmer av Forfatterforbundet, en drøy tredel til medlemmer av Den norske Forfatterforening og en tilsvarende andel havner hos forfattere som ikke er medlem i noen av disse to organisasjonene.

– Dette viser at stipendkomiteen har opptrådt ryddig, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Fordelingen av stipendene tilsvarer sånn omtrent forholdet mellom antallet skjønnlitterære forfattere og hvem som er organisert i Forfatterforbundet, Den norske Forfatterforening og forfattere som ikke er medlem i en av disse to organisasjonene. Slik sett er tildelingen helt i tråd med bakgrunnen for opprettelsen av Forfatterforbundet og det vi står for.

Forstår interessen

Forfatterforbundets stipendkomité velges av landsmøtet og leverer sin innstilling til styret i Forfatterforbundets vederlagsfond. Den endelige godkjenningen av innstillingen gjøres dermed av styret i vederlagsfondet.

Styreleder i Forfatterforbundets vederlagsfond, Nina Børge-Ask, sier at det har vært ekstra fokus på å ha en ryddig og transparent prosess. – Forbundet og vederlagsfondet er nye aktører på denne arenaen, sier Børge-Ask. – Vi forstår at alle rundt følger nøye med på det vi gjør.

I tråd med personvernbestemmelsene er Forfatterforbundets medlemslister ikke offentlige. Stipendkomiteens medlemmer har ikke tilgang til Forfatterforbundets medlemsregister, og verken Forfatterforbundets eller Forfatterforbundets vederlagsfonds styre har tilgang til søknadssystemet eller stipendkomiteens arbeid. Fordelingen av stipender mellom de to organisasjonene er regnet ut av Forfatterforbundets sekretariat i etterkant av vedtaket i Forfatterforbundets vederlagsfond.

Nye sjanser senere

Forfatterne som er tildelt stipend har fått beskjed på e-post. Så snart formalia for hver enkelt stipendmottaker er registrert hos Forfatterforbundets vederlagsfond, kan utbetaling finne sted løpende frem mot sommerferien.

Alle stipendmottakerne kan du se her.

Selv om det i dag er over 100 glade forfattere som får beskjed om at de får stipend, er det fire ganger så mange som ikke får. Forfatterne som ikke får stipend i år, kan søke neste år. Forfattere kan ikke påregne å få stipend flere år på rad over Forfatterforbundets stipendordning.