Pocketboka løfter boksalget

Redder salget av skjønnlitteratur: Valérie Perrin (foto: Valentin Lauvergne)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Allmennbok øker med hele 12 prosentpoeng per første tertial. Pocketboka øker mest.

Forleggerforeningen har kommet med salgsoversikten for april måned. Tallene er atter en gang positive.

Fortsatt vekst for læremidler

Skolebøkene fortsetter å vise vekst, spesielt i grunnskolen. Omsetningen til grunnskolen beløp seg i årets fire første måneder til nesten 50 millioner kroner. Dette er en økning på 18 millioner kroner (53 prosent), sammenlignet med samme tid i fjor. Bøker til videregående skole økte i samme periode med 2 millioner (7 prosent).

Lærerbøker viser imidlertid et fall på 11,5 millioner kroner.

Samlet gir dette en omsetning av læremidler på 143 millioner kroner, en økning på 5,5 prosent.

Allmennmarkedet øker – med ett unntak

Norsk sakprosa for voksen er den viktigste bokgruppen blant allmennbøkene. Omsetningen er så langt i år på rundt regnet 60 millioner kroner – uforandret fra i fjor. Gledelig er det at oversatt skjønnlitteratur viser en økning på 6 millioner (26 prosent) til 33 millioner kroner.

Norsk skjønnlitteratur for voksne har imidlertid hatt en svært trå start på året. Salget summerer seg ikke til mer enn skarve 7,5 millioner kroner, en nedgang på hele 11 millioner (59 prosent), sammenlignet med fjoråret. Oversatt skjønnlitteratur viser heldigvis en oppgang på 7 millioner og utligner med dette noe av norsk fallet.

Tertialets «comeback kid», som nå løfter hele bokomsetningen, er imidlertid pocketboka. Med fly, tog, buss og reiser tilbake på skinner, var dette kanskje noe man kunne forventet. Salget av pocketbøker summerte seg i første tertial til nesten 62 millioner kroner, en økning på hele 18 millioner kroner (44 prosent). Det aller meste av økningen kom i april.

Totalt 10 prosent økning i boksalget

Samlet viser tallene en økning på 10 prosent, sammenlignet med fjoråret. Her må det tillegges at inntektene fra lydbokstrømmingen ikke er inkludert. Den sterke økningen for pocketboka kan dog være en indikasjon på at veksten for strømmetjenestene ikke lenger er like høy som den vi har kunnet erfare i senere år.

Alle tallene fra Forleggerforeningen fra du lese her.