– Boklov kan virke mot sin hensikt

KONKURRANSEDIREKTØR: Tina Søreide (foto: NHH - Helge Skodvin)

Konkurransetilsynet støtter boklovens mål om å sikre bredde og tilgjengelighet av norsk litteratur, men er kritisk til virkemiddelet. Slik bokloven er utformet vil den kunne gjøre norske bøker dyrere, og hindre at bokbransjen utvikler seg i takt med lesernes behov.

«Bokloven er ment å skulle sikre bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur, samt god tilgjengelighet for alle. Dette skal ifølge Kultur- og likestillingsdepartementet oppnås gjennom å gi bokbransjen et omfattende unntak fra konkurranseloven. Lovforslaget medfører blant annet et obligatorisk krav om å benytte faste videresalgspriser på bokutgivelser for alle utgivere og forhandlere av bøker i det norske bokmarkedet», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Konkurransetilsynet slutter seg til de sentrale språk- og litteraturpolitiske målsettingene med bokloven, men mener disse kan oppnås på en bedre og mer målrettet måte.

– Konkurransetilsynet frykter at bokloven kan virke mot intensjonen og føre til at færre nordmenn leser bøker. Bokloven innebærer at konkurransen i bokmarkedet begrenses på en måte som kan føre til at bøker blir dyrere og at bokbransjens digitale utvikling bremses. Tilsynet mener derfor at bokloven verken er i bokbransjens eller lesernes interesse, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Boklov hindrer digital utvikling

Konkurransetilsynet mener at digital utvikling vil være viktig for å sørge for at norsk litteratur blir lest i større grad:

«I forslaget til boklov fremgår det imidlertid for eksempel at strømming av nye bøker ikke vil være tillatt før fastprisperioden er utløpt», står det i pressemeldingen.

– Forslaget til boklov vil kunne hindre bokbransjen i å utvikle seg og bidra til at bransjen ikke utvikler digitale løsninger i tråd med det kundene etterspør. For eksempel vil fravær av de nyeste bøkene for strømming gjøre strømming mindre attraktivt og på den måten kunne bidra til å begrense spredningen av norsk litteratur, sier økonom i Konkurransetilsynet Kjell Sunnevåg.

Viser til danske erfaringer

I pressemeldingen trekker Konkurransetilsynet frem danske erfaringer. I Danmark er bokmarkedet konkurranseutsatt og fastprissystemet ble avviklet i 2011.

«Den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen utarbeidet etter dereguleringen en analyse som viste at danske boklesere i 2012 fikk en forbrukergevinst på 319 millioner danske kroner som følge av avviklingen av faste bokpriser.»

– Erfaringer fra Danmark viser at konkurranse er et effektivt virkemiddel også i bokbransjen. Blant annet ser vi at produksjonen av skjønnlitteratur skrevet på dansk har steget jevnt, samt at bokhandelen fortsatt står sterkt samtidig som det har kommet til flere alternative salgskanaler for bøker. Konkurransen i det danske bokmarkedet ser dermed ut til å ha kommet leserne til gode, sier Kjell Sunnevåg.

Kan virke mot sin hensikt

Konkurransetilsynet skriver videre:

«Gjennom konkurranse vil både forlag og forhandlere kunne utvikle seg og komme opp med både nye løsninger og nye forretningsmodeller som bidrar til at leserne i større grad vil etterspørre norsk litteratur. Til tross for velmente formål om å oppfylle litteraturpolitiske mål om bredde, mangfold, og tilgjengelighet for alle, er det risiko for at bokloven virker mot sin hensikt gjennom å hindre at bokbransjen utvikler seg i takt med behovet til bokleserne. Dermed vil bokloven kunne begrense, snarere enn å understøtte utbredelsen av norsk litteratur.»

 

Les også:

Tage Pettersen: – Leserne er ikke blitt hørt

Tuva Ørbeck Sørheim: De store forlagene legger premissene

Anne Schiøtz: Bokloven må først og fremst komme leserne til gode

Åse Ryvarden: Myter og fakta om strømming

Per Nordanger: Allmennbokforleggeri på liv og død

Anne Schiøltz: – Forskjellsbehandler ikke forlagene

Torstein Tvedt Solberg – Boklov på oppløpssiden

Arnstein Bjørke: Bokloven handler ikke først og fremst om forlag og bokhandel

Kommentar: Kostbart lastverk

Arnstein Bjørke: Bokloven styrker kunnskapsutviklingen

Tage Pettersen: Bokloven er feil medisin

Alexander Even Henriksen: – Bokloven ødelegger det største vekstområdet

Heidi Austlid: – Bokloven bør endres

Anne Schiøtz: – Oppsiktsvekkende og bekymringsfullt

Kommentar: Fastpris med skjøteledning

Ina Marie Finnerud, Arne Vestbø: Studenter og forfattere sier ja til fastpris

Stortingsproposisjonen: Slik blir Bokloven – BOK365.no

Eystein Hanssen: – Forbauset over boklov-lekkasjer

Edmund Austigard: – Fastprisen og ikke-diskriminering i lydfeltet er det viktigste

Lars Mausethagen: Husk pensumboken. Husk fastpris.

Kristin Over-Rein: Setter ikke forfatteren i sentrum

Trond Vernegg: Hva vil bokloven bety for indier/selvpublisister?

Heidi Marie Kriznik, Eystein Hanssen: – Det er et styrt valg av litteratur

Widar Løw Trondsen: – Ny boklov hindrer ikke utnyttelse av forfattere

Eystein Hanssen: – Boklov vil gi sårt tiltrengt opprydning

Ingeborg Volan: – Ikke ideelt å fjerne 12,5-prosenten

Marie Lexow: – Det blir dyrere for forbrukeren

John Thomasgaard: – Flott at 12,5-prosenten fjernes

Vidar Lund: Etterlyser leser-perspektivet

Håkon Harket: – Lager ikke boklov for å lønne jurister

Arne Magnus: – Vi må ikke bli navlebeskuende

Heidi Austlid, Arnstein Bjørke: Kampen om campus

… men ingen elsker 12,5-prosenten

Arne Vestbø: – Vil ha opphaver-paragraf

Alexander Løken: – Bøker er ikke metervare

Heidi Austlid: – Nødvendig for mangfoldet

Anne Schiøtz og Heidi Austlid: – Vi følger avtalen

Marie Lexow: – En ren kartellavtale

Helén Foss: – Skyter seg selv i foten

Anders Aasen Berget: – Dropp hele bokloven

Heidi Marie Kriznik: – Bør lytte til forfatternes ønsker

Alexander Even Henriksen: – Kan bli en katastrofe for bokbransjen

Anne Gaathaug: – Støtter dem helhjertet

Arne Svingen: – Ønsker leseombud

Heidi Marie Kriznik: Inspirert av fransk løsning

Anne Schiøtz: – Vi leverer på bredde

Fredrik Berentsen: – Vi kan ikke seile under falskt flagg

John Thomasgaard: – Er åpen for rabatt-tak

Tom Harald Jenssen: – Ønsker lang fastprisperiode i Bokloven

Per Nordanger: – Spiser ikke slipset

John Thomasgaard: Bokbransjeøkonomi for viderekomne

Per Nordanger: Bokbransjeøkonomi for dummies