Stikkord: Tage Pettersen

– Boklov er ikke svaret

STORTINGSVALGET: Tage Pettersen og Høyre ønsker styrket konkurranse i bokmarkedet.

Bibliotekaren og Zorro

Høyre-politier Tage Pettersen har to lesehelter: én ekte og én fiktiv.