Stikkord: Gyldendal ASA

Flat inntektsutvikling og betydelig resultatnedgang for Gyldendal

REGNSKAPSÅRET 2023: Gyldendal med driftsunderskudd.

50 må gå i Gyldendal

– Våre medarbeidere blir i dag varslet om et kostnadsprogram med mål om å spare 90 millioner kroner. Dette vil dessverre også få konsekvenser for bemanningen i virksomhetene våre, sier konsernsjef i Gyldendal Tørres Thuv i en børsmelding.

Konkurransetilsynets rekordgebyrer avvist!

Rett i forkant av Brageprisene, kommer nyheten om at Konkurranseankenemda har avvist tilsynets vedtak om rekord gebyrer.

Gyldendal vokser i stagnerende marked

Gyldendal hadde i første halvår inntekter på 1,1 milliarder kroner, som er en inntektsvekst på 3 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

Andre kvartal 2023: Inntektsvekst for Gyldendal

I et marked som er i stagnasjon øker Gyldendal inntektene med 5 prosent i andre kvartal.

Bedret boksalg for Gyldendal

Første kvartal 2023: God start på bokåret for Gyldendalkonsernet - særlig ARK gjør det godt.

Gyldendal fortsatte veksten i 2022

I 2022 omsatte Gyldendal for 2,7 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent fra 2021.

Alt på skinner i Forente Forlag

Landets ferskeste forlagsgruppering, Forente Forlag, nærmer seg dagens lys.

Fallende salgstall i Gyldendal

LABERT JULESALG: Tidligere i uka meldte vi om svakere julesalg. I dag melder Gyldendal-konsernet om nedgang i omsetningen for fjerde kvartal.

– Fullstendig absurd

Konkurransetilsynets varsel om bøter på 545 millioner kroner til de fire største norske bokkonsernene blir møtt med vantro.

Forente Forlag: Grønt lys fra Bergen

Den nye forlagskonstellasjonen Forente Forlag har fått godkjenning fra Konkurransetilsynet i Bergen.

Gyldendal øker inntektene

Gyldendal-konsernets inntekter økte i tredje kvartal med 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2021.

Rimelige katedraler

KOMMENTAR: Gyldendals overtakelse av kontrollen i Press, Spartacus, Pax og Dreyers fortoner seg som et klokt trekk.

Gyldendal fortsetter veksten ut av pandemien

Gyldendal med en inntektsvekst på 15 prosent i første halvår 2022.

Første halvår: Gyldendal med betydelig inntektsøkning

Hittil i år har Gyldendal en inntektsvekst på 13 prosent mot samme periode i 2021, til over en milliard kroner.

Sterk vekst i Gyldendal

Digitale læremidler og lydstrømming bidrar til inntektsvekst for Gyldendal i første kvartal 2022.

Historisk høy omsetning i Gyldendal

Gyldendal offentliggjør i dag regnskapsresultatet for 2021. Omsetningen økte med 8 prosent til rekordhøye 2,7 milliarder kroner. Driftsoverskuddet summerte seg til 145 millioner.

Gyldendal: Fortsatt omsetningsvekst siste halvår

Digital vekst bidrar til at Gyldendal fortsetter den gode utviklingen i andre halvår av 2021.

Sterk vekst for Gyldendal

Omsetningen i første halvår 2021 er den beste i Gyldendal-konsernets historie.

Uforsonlig mellom stridende parter

Døsende sommervarme bidrar ikke til tilforlatelighet i lydbok-konflikten mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal.

Cappelen Damm og Gyldendal tapte i Høyesterett

Cappelen Damm og Gyldendals anke avslått.