Gyldendal: Fortsatt omsetningsvekst siste halvår

Konsernsjef i Gyldendal: Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Digital vekst bidrar til at Gyldendal fortsetter den gode utviklingen i andre halvår av 2021.

For hele 2021 vokser inntektene med 8 prosent, som kommer på toppen av et historisk godt 2020 med 16 prosent vekst. Dette gir en samlet inntektsvekst på om lag 500 millioner over de siste to årene. Konsernet varsler likevel om en noe svekket bunnlinje.

Styrkede digitale posisjoner

Inntektsveksten kommer primært som resultat av digitale satsninger. I grunnskolen er Skolestudio etablert som digital undervisningsplattform på tvers av alle fag og sammen med Salaby og andre digitale produkter er Gyldendal den klart største leverandøren av digitale læremidler i norsk skole.

Netthandelen i ARK fortsetter veksten og bidrar til at ARK befester posisjonen som Norges største bokhandelkjede. Gyldendal tar en større andel av veksten i lydbokmarkedet og tjenester som Rettsdata har god utvikling. I sum kommer 40 prosent av Gyldendals inntekter nå fra digitale produkter, plattformer og tjenester.

– Den norske bokbransjen har gjennom pandemien hatt solid vekst og vi er fornøyde med at vi har realisert en stor del av denne veksten i forlagene og handelsvirksomhetene våre, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA i en pressemelding.

Stengte ARK-butikker svekker konsernets vekstrate

Ifølge bransjestatistikken vokste forlagene i Norge med om lag 10 prosent i 2021, mens Gyldendals forlag hadde en vekst på 20 prosent i samme periode og tok markedsandeler i allmenbokmarkedet, innen undervisning og høyere utdanning. I handelsleddet ble veksten svekket som følge av stengte butikker i deler av året og lav aktivitet i de 9 butikkene som ligger på flyplassene. Bokklubb har fortsatt svak utvikling, mens netthandelen i ARK vokser kraftig. Strømmetjenesten Fabel vokser videre i et marked hvor konkurransen er blitt skjerpet gjennom 2021.

– Vi opplever en økt etterspørsel etter kunnskap og historier, og vi ser store endringer i hvordan kundene orienterer seg, handler og konsumerer, sier Tørres Thuv.

Fagfornyelsen bidrar positivt

I tillegg til den sterke digitale utviklingen erfarte Gyldendal en solid økning i etterspørsel etter nye skolebøker i forbindelse med fagfornyelsen i skolen. Salget av papirbøker innen høyere utdanning og i allmennbokmarkedet økte også.

Tørres Thuv sammenfatter:

– Gyldendals oppdrag er å skape og formidle kunnskap, litteratur, underholdning og samfunnsforståelse. I en tid preget av usikkerhet har samfunnsoppdraget vårt føltes ekstra viktig. Vi har vært opptatt av å ta vare på medarbeiderne, forfattere, samarbeidspartnere og kunder på best mulig måte, samt holde høyest mulig aktivitet og sikre en robust økonomi. Det er derfor gledelig å kunne summere nok et år med svært høyt engasjement blant lesere, brukere og kunder i alle forretningsområder. Våre medarbeidere har gjennom pandemien stått på fra våre butikker, distribusjonssentraler og hjemmekontor i lengre perioder. Det er takket være deres engasjement og kompetanse vi har klart å skape vekst i en periode med store endringer.

Varsler likevel resultatnedgang for 2021

Gyldendal satser på en bred og tung portefølje av digitale produkter for å møte fremtidige og endrede kundebehov på tvers av virksomhetene. Kostnader forbundet med dette, i kombinasjon med en lengre periode med stengte butikker, gjør at resultatet nå svekkes mot tidligere år.

– Vi har et langsiktig perspektiv og opprettholder våre ambisjoner om å produsere og levere historier, underholdning og kunnskap som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen. Vi er forberedt på et marked med større usikkerhet fremover, men legger til grunn at digitaliseringen av bransjen vil fortsette og at etterspørselen vil fortsette å vokse, sier Thuv.

Gyldendal vil presentere årsresultatet 9. mars 2022.

 

Les også, første halvår 2021: Sterk vekst for Gyldendal