Alt på skinner i Forente Forlag

MEST LEST: Mange Bok365-lesere var nysgjerrige på den nye forlagsfamilien bestående av fra v. Per Nordanger (Spartacus), Håkon Harket (Press), Bjørn Smith-Simonsen (Pax/Dreyers/Spartacus), og sittende: Gyldendals konsernsjef Tørres Thuv.

Landets ferskeste forlagsgruppering, Forente Forlag, nærmer seg dagens lys.

I september i fjor kom nyheten om at forlagskvartetten Press, Spartacus, Dreyer og Pax ville gå sammen i en ny konstellasjon under navnet Forente Forlag. Dette med Gyldendal som majoritetseier.

Papirmølle

Avtaleverket, godkjenning fra Konkurransetilsynet, og arbeidet med å innfusjonere de ulike selskapene har tatt sin tid, men nå virker alt være på plass. Det eneste som gjenstår er det formelle utløpet av kreditorvarslene, og hvor regelen er seks uker etter fisjonen. Rent juridisk vil forlaget med dette ikke være en realitet før i starten av april, men den omforente forlagsdriften vil være i god gang før dette.

Samlokalisert, men med egne redaksjoner

Allerede i månedsskiftet februar/mars vil forlagene være samlokalisert i sentrale Oslo sentrum. Dette i nyoppussede lokaler i Bernhard Getz’ gate, med Bibelselskapet som utleier.

Selv om forlagene nå smelter sammen i ett selskap, vil forlagene fortsette som selvstendige imprints med uavhengige redaksjoner og utgivelsesprofiler. Forente Forlag AS vil få Håkon Harket som daglig leder, mens styreformann i dag er Gyldendals konsernsjef John Tørres Thuv.

Aksjonærsitsen

Gyldendal vil eie 50,1 prosent av aksjene i Forente Forlag. Bjørn Smith-Simonsen vil via sitt holdingsselskap Mater AS bli nest største aksjonær med nesten 30 prosent av aksjene, Spartacus-forlegger Per Nordanger vil sitte med en aksjepost på en prosent, mens resterende 20 prosent vil bli eiet av et holdingselskap bestående av tidligere Press-aksjonærer: forlegger Håkon Harket, redaktør Thomas Mala, Møller-familien (via Aars Invest) og tidligere styreformann i Press, Pål Reed.

Nytt er det også at Selvaag Invest, som tidligere var aksjonær i Press, nå er ute av forlaget.