Fallende salgstall i Gyldendal

Konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

LABERT JULESALG: Tidligere i uka meldte vi om svakere julesalg av bøker. I dag melder Gyldendal-konsernet om en nedgang i omsetningen på 30 millioner kroner i fjerde kvartal.

Gyldendal hadde i fjorårets tre siste måneder en nedgang i inntektene på fire prosent sammenlignet med året før. Gyldendal omsatte i fjerde kvartal for 860 millioner kroner mot 890 millioner i samme periode i 2021.

Spesielt svakere salg i bokhandel mot slutten av fjoråret

I en melding til Oslo Børs skriver bokkonsernet at det i fjerde kvartal var fortsatt økt etterspørsel etter læremidler til grunnskolen, men lavere etterspørsel etter lærebøker til høyere utdanning og i allmennbokmarkedet. I sum bidrar dette til nedgang i inntektene i fjerde kvartal. Spesielt bokhandelen ble preget av svakere salg mot slutten av året

Men økning for året som helhet

I 2022 omsatte Gyldendal for 2,7 milliarder kroner, en vekst på seks prosent fra 2021. Undervisning har gjennom året hatt solid vekst, etter en vellykket satsing på nye læremidler. I allmennbokmarkedet ble imidlertid året preget av det svakere julesalget både i forlagsvirksomheten og i bokhandelen.

Gyldendal følger med dette snittet av inntektstallene som Forleggerforeningen denne uka presenterte for desember måned.

Strammere prioriteringer

Den svake trenden ut av 2022, økt usikkerhet om etterspørselen fremover og ekstraordinær høy kostnadsvekst medfører behov for strammere prioriteringer.

– Gyldendal har de siste årene styrket sine posisjoner og kommet langt i arbeidet med å bli den ledende digitale tjenesteleverandøren i bransjen. Vi har et langsiktig perspektiv og er godt rustet til å møte endringer i kundeadferd og markeder. Endringer i våre omgivelser vil naturlig nok medføre behov for justeringer for å underbygge videre bærekraftig og lønnsom vekst for konsernet, sier konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv.

Gyldendal vil presentere årsresultatet 8. mars 2023.