Sterk vekst i Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Digitale læremidler og lydstrømming bidrar til inntektsvekst for Gyldendal i første kvartal 2022.

Gyldendal fortsetter inntektsveksten i første kvartal av 2022 og har hittil i år omsatt for mer enn 520 millioner kroner, en vekst på 16 prosent mot samme periode i 2021. 40 prosent av inntektene gjennom kvartalet kom fra digitale formater, plattformer og tjenester.

Så langt i år har Gyldendal tosifret vekst i både forlag- og handelsvirksomhetene. Sterkest er veksten innen analoge og digitale læremidler til skolen. Innen allmennforleggeriet preges veksten av økte inntekter fra lydbøker. Dette veier opp for en svakere utvikling i markedet for pensumbøker til studenter. ARK Bokhandel hadde solid vekst mot fjorårets første kvartal, da en stor andel av butikkene hadde stengt deler av første kvartal.

Bokmarkedene fortsetter den gode utviklingen vi har sett gjennom pandemiårene, hvor etterspørselen etter bøker, lydbøker, e-bøker, analoge og digitale læremidler har vært høy.
– Volumene av bøker og læremidler som selges i Norge er historisk høyt og vi er svært fornøyde med å ha realisert en stor andel av veksten i markedet de siste årene, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA.

I perioden fremover forventer Gyldendal at handelen vil kunne påvirkes av endret adferd hos kundene ut av pandemien og i møte med økte kostnader i husholdningene.

Gyldendal opprettholder et langsiktig fokus med en bred portefølje av digitale initiativ. Med den positive inntektsutviklingen gjennom første kvartal forventer Gyldendal en videre forbedring av lønnsomheten.