Konkurransetilsynets rekordgebyrer avvist!

Leder av Konkurranseklagenemda Karin Fløistad (foto<. Foto: Simonsen Vogt Wig)

Det er vanskelig å forså seg på Konkurransetilsynets interesse for den relativt lille norske bokbransjen, men i kveld - rett i forkant av Brageprisene, kommer nyheten om at Konkurranseankenemda har avvist tilsynets vedtak om gebyrer på godt over 500 millioner kroner til våre fire største forlagshus, samt Bokbasen.

Forlegger Mads Nygaard i Aschehoug skriver nettopp nå i kveld emosjonelt på sosiale medier:

Mads Nygaard (foto: Aschehoug)

I dag ble det klart at Konkurranseklagenemnda gir Aschehoug medhold – seks års kamp mot Konkurransetilsynet er med det vunnet.

I 2018 var Konkurransetilsynet på razzia, og nesten fem år senere ble Aschehoug og fire andre aktører i norsk bokbransje ilagt overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet påsto i vedtaket at forlagene hadde delt konkurransesensitiv informasjon seg imellom, herunder informasjon om planlagte priser på kommende bøker, gjennom Bokbasen.

I dag har Konkurranseklagenemnda omgjort Konkurransetilsynets vedtak. Aschehoug og de fire andre aktørene er dermed frikjent for alle anklager. Konkurranseklagenemndas avgjørelse kan ikke ankes, hvilket innebærer at denne saken nå har fått et endelig punktum.

Konkurransetilsynets vedtak var basert på feil faktum, manglende forståelse for bokbransjen, sviktende hypoteser og feilslutninger. Saken er ytterst pinlig for Konkurransetilsynet.

Faktum er at påstandene var uten rot i noen virkelighet, og arbeidet de har gjort i denne saken har vært preget av manglende forståelse av bokmarkedet, slurv og forutinntatthet.

Vi har måttet vente i årevis på at tilsynet skal gjøre jobben sin, vi har brukt utallige arbeidstimer og mange millioner kroner på advokater, for å forsvare oss mot grunnløse anklager. Tilsynet gikk også tungt ut i media med forhåndsdømming, noe som har vært belastende og til skade for vårt omdømme.

Det er på høy tid at det rettes fokus mot Konkurransetilsynets politiserte og agendastyrte virksomhet, som mangler respekt for de valgte politikernes vilje og retning.

Rettferdigheten har seiret. La det få konsekvenser

Avslutter Mads Nygard.

Konkurranseklagenemnda opplyser at de ikke vil kommentere innholdet i avgjørelsen hvor det blant annet heter: «Konkurranseklagenemnda har i motsetning til Konkurransetilsynet ikke funnet at informasjonsdelingen gjennom abonnementet Mentor Forlag var deling av fremtidige priser, men av gjeldende/veiledende priser».

Konkurransedirektør Tina Søreide avviser i Dagens Næringsliv at de er agendastyrt:

– Konkurransetilsynets jobb er å håndheve konkurranseloven og gripe inn når det er forhold vi ser er egnet til å skade konkurransen. Vi har ingen agenda mot noen bransjer. Vi har selvstendige faglige vurderinger i våre saker. Vi er objektive når det gjelder bransjer. Konkurranseloven gjelder for bokbransjen også, selv om de har enkelte unntak, sier hun til avisa.

– Grunnløse påstander

Også i Cappelen Damm er man glade for beslutningen:

Sarah C. J. Willand (foto: Eivind Senneset)

– Dagens avgjørelse er en bekreftelse på det vi har hevdet fra start: At påstandene om konkurransesamarbeid er grunnløse og bygger på en manglende forståelse av hvordan bransjen fungerer. Vi er derfor tilfredse med at Konkurranseklagenemnda omgjorde tilsynets vedtak, sier administrerende direktør Sarah C.J. Willand i Cappelen Damm.

Hun sier saken har vært belastende for en samlet bokbransje.

– Nå kan vi endelig legge den bak oss, og bruke alle krefter på å bringe bøkene og litteraturen ut til norske lesere.

– Konkurransetilsynets vurdering av denne saken har vært uriktig

Konkurranseklagenemndas vedtak innebærer at gebyret på 252 millioner kroner som Gyldendal ble ilagt ved Konkurransetilsynets vedtak i saken, bortfaller, heter det fra Gyldendal:

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

– Vi konstaterer at Konkurranseklagenemnda i sitt vedtak slår fast at Konkurransetilsynets vurdering av denne saken har vært uriktig, og at Gyldendal og de øvrige involverte partenes praksis med bruk av Bokbasen ikke har vært i strid med konkurranseloven. Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Vi er fornøyde med at vi nå etter Konkurranseklagenemndas vedtak kan sette punktum for denne saken», sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Ytterst pinlig – er ein veldig treffande kommentar

Dette skriver bokhandler Arnstein Bjørke fra Vigmostad&Bjørke i kveld på sosiale medier:

Bokhandler Arnstein Bjørke (foto: Atle Nielsen)

– Håpar inderleg Konkurransetilsynet har vilje og evne til å ta lærdom av denne saka – at andre bedrifter slepp å bli utsatt for årevis med uberunna beskyldningar og misstanke. Gjennom dialog kunne tilsynets missforståtte oppfatning av bransjen ha vore oppklart for mange år sidan.

Bjørke fortsetter: – Der Konkurransetilsynet i snart seks år har vore totalt uinterresert i å motta informasjon og fakta om korleis bransjen vår fungerar så har heldigvis Konkurranseklagenemnda komme til fullstendig motsatt konklusjon og avvist heile saka.

Bokbasen styrker konkurransen

Den femte og minste Bukkene Bruse i dette eventyret er Bokbasen:

TONE LØYLAND

Sjef i Bokbasen, Tone Løyland, er glad for avgjørelsen fra Konkurranseklagenemnda og sier formålet med databasen aldri har vært å begrense konkurransen i markedet. Tvert imot bidrar Bokbasen til å styrke konkurransen og mangfoldet, sier hun til Dagens Næringsliv.

Dette er saken:

  • Konkurransetilsynet gjennomførte i januar 2018 bevissikring hos de fem involverte aktørene (Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad&Bjørke. Aschehoug og Bokbasen.)
  • I etterkant av bevissikringen ble det gjennomført en rekke forklaringsopptak og et omfattende papir- og datamateriale ble gjennomgått.
  • Varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for ulovlig samarbeid ble sendt til aktørene 24. september 2020.
  • De fem aktørene ga sine tilsvar til Konkurransetilsynets varsel i januar 2021.
  • 29. november 2022 ila Konkurransetilsynet de fem aktørene et gebyr på 545 millioner kroner.
  • Mai 2023 klaget partene vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda.
  • 23. november 2023 opphevet Konkurranseklagenemnda Konkurransetilsynets vedtak.