Første halvår: Gyldendal med betydelig inntektsøkning

John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Hittil i år har Gyldendal en inntektsvekst på 13 prosent mot samme periode i 2021, til over en milliard kroner. Inntektsveksten kommer på toppen av sterk vekst de to siste årene. Mot første halvår 2019 er veksten på hele 40 prosent.

De to siste årene har det vært store endringer i etterspørselen som blant annet har bidratt til økt netthandel, økt strømming av lydbøker og digitalisering av læremidler. Første halvår ser vi en normalisering i markedene. Butikkene er åpne og med inntekter på tidligere nivå, det er mangedoblet salg av bøker på flyplassbutikkene og skolene kjøper flere papirbøker, sier Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal.

Forretningsområdet Forlag- og innholdsproduksjon økte inntektene med 13 prosent første halvår og Handel og markedsplasser hadde 15 prosent vekst samme periode. Om lag 40 prosent av Gyldendals inntekter kommer nå gjennom digitale formater, plattformer og tjenester.

Gyldendal er forberedt på videre endringer i markedene fremover. Handelen vil påvirkes av endret adferd hos kundene ut av pandemien og i møte med økte kostnader for husholdningene.

– I Gyldendal har vi et langsiktig perspektiv og vi er forberedt på et marked med større usikkerhet fremover. Vi legger til grunn at digitaliseringen vil fortsette og at etterspørselen etter historier og kunnskap vil være høy fremover. Med en sterk posisjon der kreativitet, høy kvalitet og tilgjengelighet er vårt grunnfundament, skal vi fortsette å utnytte den energien og mulighetene endringene gir, sier Thuv.

Gyldendal presenterer resultatene for første halvår 23. august 2022.