Bedret boksalg for Gyldendal

John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Første kvartal 2023: God start på bokåret for Gyldendalkonsernet - særlig ARK gjør det godt.

Gyldendalkonsernet har fått en god start på bokåret. Omsetningen i første kvartal endte på 530 millioner, en økning på 1 prosent mot fjorårets første kvartal. 40 prosent av inntektene i kvartalet kom fra digitale formater, plattformer og tjenester.

God start for ARK

Forretningsområdet handel og markedsplasser øker omsetningen med 6 prosent målt mot 2022. Det er særlig ARK Bokhandel som har en god start på året, både butikkene og netthandelen vokser.

Innen forlag- og innholdsproduksjon er utviklingen på nivå med fjoråret, hvor allmennfeltet vokser, men salg av læremidler til grunnskolen og høyere utdanning har svak tilbakegang. Salget av papirbøker til skolene er fortsatt på et høyt nivå som følge av fagfornyelsen, samtidig som etterspørselen etter de digitale læremidlene er stor.

Usikkerhet og kostnadsvekst

– Vi opplever usikkerhet i markedene og høy kostnadsvekst på mange områder, men vi er glade for at trenden nå er bedre enn hva vi opplevde mot slutten av fjoråret. Etterspørselen etter historier og kunnskap er høy, og det er et godt utgangspunkt for arbeidet med å engasjere og nå ut til enda flere, sier konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv, i en pressemelding.

I perioden fremover forventes det at handelen fortsatt vil påvirkes av endret adferd hos kundene. Gyldendal opprettholder et langsiktig fokus med en bred portefølje av digitale initiativ.

 

 

Resultatene for første halvår vil bli presentert 24. august 2023.