50 må gå i Gyldendal

Gyldendalhuset (Foto; David Borland / Gyldendal)

– Våre medarbeidere blir i dag varslet om et kostnadsprogram med mål om å spare 90 millioner kroner. Dette vil dessverre også få konsekvenser for bemanningen i virksomhetene våre, sier konsernsjef i Gyldendal Tørres Thuv i en børsmelding.

– Bokbransjen er under press som følge av digitalisering og endret kundeadferd. Markedet er samtidig preget av usikkerhet med høye renter, sterk kostnadsvekst og svakere etterspørsel. Dette gjør at vi må prioritere strammere og vi intensiverer derfor arbeidet med å redusere kostnadene. Våre medarbeidere blir i dag varslet om et kostnadsprogram med mål om å spare 90 millioner kroner. Dette vil dessverre også få konsekvenser for bemanningen i virksomhetene våre, sier konsernsjef i Gyldendal Tørres Thuv.

I 2023 omsatte Gyldendal-konsernet for 2,7 milliarder kroner, som var på nivå med året før. Manglende inntektsvekst og en unormalt høy kostnadsvekst bidro til svakere lønnsomhet. Nå må forlaget spare inn.

Kostnadsprogrammet vil innebære en reduksjon på om lag 50 årsverk fordelt mellom de ulike forlagsenhetene i Gyldendal Norsk Forlag, ARK Bokhandel og stab- og støttefunksjoner i konsernet.

– Det er aldri noen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, samtidig er grepene helt nødvendige for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft i årene fremover. Gyldendal har et langsiktig perspektiv og sterke markedsposisjoner som skal utvikles videre, sier Thuv.