Gyldendal fortsatte veksten i 2022

MED SOLIDE SALGSTALL: Gyldendal og konsernsjef John Tørres Thuv.

I 2022 omsatte Gyldendal for 2,7 milliarder kroner, en vekst på 6 prosent fra 2021. Dette kommer på toppen av en sterk vekst de siste årene. De siste fem årene har Gyldendal hatt en inntektsvekst på 45 prosent..

Den norske bokbransjen står midt i det digitale skiftet. Barn, unge og voksne orienterer seg, handler og konsumerer stadig mer digitalt, og volumene av e-bøker, lydbøker og digitale læremidler er nå høyere enn antall solgte papirbøker. Gjennom pandemien erfarte Gyldendal en økt digital etterspørsel fra netthandel og tjenester, i fjor var det økt besøk til bokhandlene og høyere salg av papirbøker, og da spesielt skolebøker, som bidro til vekst. Gyldendals driftsresultat (justert EBITDA) ble 172 millioner, en forbedring på 27 millioner fra 2021.

Året som gikk, bød imidlertid også på utfordringer. Ut av pandemien ble bokbransjen påvirket av de makroøkonomiske utfordringene som fulgte av krigen i Ukraina. Kostnadene til produksjon, drift og distribusjon økte. Mot slutten av året opplevde bransjen også et svekket salg av bøker.

– Dette bidro til at lønnsomheten for konsernet ble svakere enn veksten i inntekter skulle tilsi. Våre virksomheter møter utfordringene med mål om å fortsette å skape og formidle historier og kunnskap som treffer flest mulig, sier konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv.

Gyldendal Undervisning har gjennom flere år investert i nye læremidler, noe som har bidratt til solid vekst og befestet posisjonen som det ledende læremiddelforlaget. Innen høyere utdanning har Gyldendal Akademisk det siste året lansert nye læreverk som bidrar til at forlaget fortsatt er Norges største leverandør av pensumbøker. Gyldendal Rettsdata videreutvikler teknologien for å gjøre den største kommersielle tjenesten for rettskildeinformasjon i Norge enda bedre for brukerne.

I allmennmarkedet er endringene som følge av digitaliseringen store, og konsernet har økt investeringene i historier, kunnskap og underholdning gjennom forlagene Gyldendal, Tiden og Kolon. Dette inkluderer flere historier i lydformatet, som såkalte originaler og podcast. Gyldendal går også inn som majoritetseier i Forente Forlag som består av de renommerte forlagene Dreyer, Pax, Press og Spartacus. Forlagssentralen og salgsleddene ARK Bokhandel, De norske Bokklubbene og lydboktjenesten Fabel møter mulighetene i de digitale markedene på nye og offensive måter som spiller effektivt sammen med konsernets sterke tradisjonelle posisjoner.

I 2022 solgte og distribuerte Gyldendal mer enn 10 millioner papirbøker, e-bøker og lydbøker. Konsernet har mer enn 4 millioner digitale kunderelasjoner gjennom abonnement, lisenser og medlemskap.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte på 7,- per aksje, som er i tråd med selskapets utbyttepolitikk.