Gyldendal fortsetter veksten ut av pandemien

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

Gyldendal med en inntektsvekst på 15 prosent i første halvår 2022. - For første gang etter pandemien ser vi en normalisering i markedene, sier konsernsjef John Tørres Thuv.

Hittil i år har Gyldendal en inntektsvekst på 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Dette kommer på toppen av sterk vekst gjennom pandemi-årene. Mot første halvår 2019 er veksten 40 prosent. Konsernet forbedrer samtidig lønnsomheten (justert driftsoverskudd) med 40 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

– I første halvår ser vi for første gang etter pandemien en normalisering i markedene. De to siste årene opplevde vi store endringer i etterspørselen som bidro til blant annet økt netthandel, økt strømming av lydbøker og digitalisering av læremidler. Nå er vi tilbake til åpne butikker med solide inntekter, kraftig vekst i salg av bøker fra flyplassbutikkene og det gjøres større innkjøp av papirbøker i Skole-Norge, samtidig som netthandelen reduseres, sier konsernsjef i Gyldendal, John Tørres Thuv.

Gyldendal-konsernet omsatte totalt for 1 040 millioner kroner i første halvår. Forretningsområdet Forlag- og innholdsproduksjon økte inntektene med 16 prosent i første halvår og området Handel og markedsplasser hadde 20 prosent vekst i samme periode. Om lag 40 prosent av Gyldendals inntekter i første halvår kommer fra digitale formater, plattformer og tjenester. De digitale inntektene drives av mer enn 3 millioner betalte digitale lisenser, abonnementer og medlemskap i Gyldendals virksomheter.

Konsernets resultat første halvår er imidlertid belastet med kostnader til strategiske prosjekter og digitale satsinger på tvers av virksomhetene, og dette bidrar til at resultatutviklingen er svakere enn veksten i inntekter skulle tilsi. – Selv om disse satsingene gir høyere kostnader er vi overbeviste om at de vil forbedre våre posisjoner, sikre fremtidig vekst og øke verdien av det vi skaper og formidler, sier Thuv.

Gyldendal påvirkes som resten av bransjen av utfordringer knyttet til høye råvarepriser, press i energimarkedet, sårbare forsyningskjeder og renteoppgang. – Like fullt opplever vi at etterspørselen etter kunnskap og historier stadig øker. Vår rolle som produsent og formidler av innhold i stadig flere kanaler og i ulike formater gir derfor grunn til optimisme i våre virksomheter, sier Thuv.

Resultatene i 1. halvår bærer som tidligere år preg av at mer enn 60 prosent av inntektene og hele resultatet normalt kommer i 2. halvår.

Les hele halvårsrapporten her