Uforsonlig mellom stridende parter

Lydbokopprør
LYDBOK-OPPRØR: Fra venstre Tom Kristensen, Jørn Lier Horst, advokat Jon Wessel-Aas, Unni Lindell og Tom Egeland (foto: Magne Risnes)

Døsende sommervarme bidrar ikke til tilforlatelighet i lydbok-konflikten mellom Jørn Lier Horst og Gyldendal. Nå går både de aktuelle forfatterne og forlagene glipp av betydelige inntekter. Forfatterforeningen forsøker megle, men Gyldendal setter seg på bakbeina.

Jørn Lier Horst tok i vår første stikk mot Gyldendal og Lydbokforlaget (Fabel) i rettssaken om lydbokrettighetene Horst har tatt tilbake fra forlagene. Gyldendal svarte med å anke dommen fra Oslo tingrett inn for lagmannsretten. Rettighetskonflikten vil dermed dra ut i tid, og det er usikkert når saken vil bli berammet, eller eventuelt avvist som ankesak, av lagmannsretten.

Les også: – De har fremprovosert oppsigelsen

Mens saken verserer for rettsapparatet, er de aktuelle lydbøkene – fra Horst og seks andre forfattere, nyinnspilte hos Strawberry Publishing –  stoppet for distribusjon i landets to ledende strømmetjenester, Storytel og Fabel. Både forlagene og de syv opprørsforfatterne går med dette glipp av betydelige strømmeinntekter i sommervarmen.

Les også: Jørn Lier Horst frifunnet i Tingretten

Midlertidig løsning

Forfatterforeningen (DnF) har i et brev til Gyldendal forsøkt å avhjelpe den fastlåste situasjonen ved å foreslå en temporær og midlertidig ordning i påvente av utfallet i rettsvesenet. I korthet går forslaget ut på at det åpnes for at de opprinnelige innspillingene fra Gyldendal/Lydbokforlaget blir tillatt strømmet både hos Storytel og Fabel, at forfatterne får sin royalty utbetalt, men at forlagenes andel av inntektene låses inn på en sperret konto inntil det foreligger en rettskraftig avgjørelse i søksmålet om lydbokrettighetene. Dette er et forslag Jørn Lier Horst og Strawberry Publishing har akseptert.

DnF understreker at foreningen ikke er part i saken, og at forslaget kun er ment å skissere en løsning til fordel for begge de stridende parter, samt de mange lytterne som i dag ikke har tilgang til lydbøkene. DnF mener at medvirkning til en slik midlertidig løsning ikke vil bety innrømmelse fra noen av de berørte parter hva gjelder selve tvisten.

Illojale handlinger

Men Gyldendal er slett ikke enige i dette. Via advokat John S. Gulbrandsen svarer forlaget med å gjenta at Gyldendal og Lydbokforlaget mener oppsigelsene fra Jørn Lier Horst og de seks andre, uansett formelt grunnlag, fremstår som illojale handlinger mot forlagene som har investert i og bistått forfatterne på best mulige måte gjennom hele det tidligere samarbeidet: “Hensikten med oppsigelsene er åpenbart å øke inntektene på verkene til egen fordel, og til forlagenes ulempe.”

Gyldendal avviser påstanden om at forlaget skal ha brutt Bokavtalen ved å “låse” forfatterne inne på Fabel (Lydbokforlaget). Om påstanden blir tatt til følge, frykter forlaget at den vil kunne omfatte alle forlag Gyldendal og Lydbokforlaget har hatt lisensavtaler med. Den eneste løsningen Gyldendal vil akseptere er at opprørsforfatterne trekker sine oppsigelser tilbake.

Gyldendals maktarroganse

Utspillet fra Gyldendal gjør Jørn Lier Horst fortørnet:

– Gyldendal sier rett ut at de er villige til å tilby alle de omstridte titlene til alle strømmetjenester, men kun hvis forfatterne trekker oppsigelsene. Gyldendal forsøker altså å presse oss forfattere til og trekke oppsigelsen, ved å med vilje sørge for at vi taper våre inntekter i mellomtiden. De bruker den samme maktarroganse som da de låste sine egne forfattere eksklusivt til Gyldendals strømmetjeneste Fabel mot forfatterforeningene og alle forfatternes vilje.

Gyldendal-direktør Einar Ibenholt stiller seg uforstående til Horsts fortørnelse:

– Vi har foreslått en løsning som gir forfatterne det samme resultatet som den midlertidige ordningen de ønsker. Når Horst takker nei til dette, så viser det at dette er en kamp om forlagsrettigheter, drevet av Strawberry. Dette ble jo også avdekket i retten, blant annet av Tom Harald Jenssens vitnemål.

 

Note: Foruten de avbildede forfatterne, består opprørerne av Anne B. Ragde, Thomas Enger og Vetle Lid Larsen.