Forente Forlag: Grønt lys fra Bergen

NY FORLAGSFAMILIE: Tidlig slektstreff med fra v. Per Nordanger, Håkon Harket, Bjørn Smith-Simonsen, og sittende: Tørres Thuv.

Den nye forlagskonstellasjonen Forente Forlag har fått godkjenning fra Konkurransetilsynet i Bergen.

– Vi er glade for at vi nå kan jobbe videre med etableringen av Forente Forlag og ser frem til å bidra til at Dreyer, Pax, Press og Spartacus kan utvikle seg videre som del av det nye forlagshuset, sier konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv. – Å legge til rette for at disse sterke og unike forlagene kan arbeide mer aktivt med hele bredden av sine kataloger i ulike formater og kanaler, oppleves som både viktig og meningsfylt.

Meldingen om at de fire mellomstore forlagene skal samordnes i et felles forlagshus kom tidligere i høst. Initiativtakeren, Forlaget Press, vil i likhet med Spartacus Forlag innfusjoneres direkte inn i det nye selskapet Forente Forlag AS, mens forlagsdriften i Pax og Dreyer først vil bli utfisjonert (skilt ut) fra eksisterende selskap. Avtalen om konsolideringen av de fire forlagene og hvor Gyldendal til slutt skal sitte med litt over 50 prosent av aksjene, var betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Denne godkjennelsen har Gyldendal i dag mottatt.

80 millioner i inntekter

Forente Forlag utgir bøker i alle sjangre, men med klar overvekt på sakprosa. Til sammen omsatte forlagene i fjor for rundt 80 millioner kroner, noe som vil plassere forlaget som landets syvende største, tett etter Kagge.

Forente Forlag skal ledes av dagens Press-forlegger, Håkon Harket. Det er ventet at Gyldendal som største aksjonær vil få styrelederansvar, men hvem som vil bli sittende i styret er fortsatt uklart. Antagelig vil alle aksjonærer bli tilbudt styrerepresentasjon. Aksjonærlisten inneholder foruten Gyldendal; Håkon Harket (Press), Per Nordanger (Spartacus), Bjørn Smith-Simonsen (Dreyer, Pax og Spartacus), Møller-familiens Harald Møller (Press), samt styreleder i Press, Pål M. Reed.

Formelt i drift i løpet av første kvartal

Påtroppende forlagssjef i Forente Forlag, Håkon Harket sier til Bok365 at han hadde forventet godkjenningen fra Konkurransetilsynet. Den var likevel viktig for at arbeidet med nyetableringen nå kan videreføres. Harket regner med dette at det nå kan sendes ut kreditorvarsling i midten av november, og at det formelle dermed kan være på plass tidlig i januar. Dernest skal forlagene samlokaliseres. Harket legger til grunn at normal drift vil være på plass i løpet av første kvartal neste år.