Flat inntektsutvikling og betydelig resultatnedgang for Gyldendal

Foto: Pernille Sandberg

REGNSKAPSÅRET 2023: Gyldendal-konsernet omsatte i fjor for 2,7 milliarder kroner, som var på nivå med året før. Utfordrende markeder og en unormalt høy kostnadsvekst bidro til svakere lønnsomhet.

I fjor omsatte bokkonsernet Gyldendal for 2,7 milliarder kroner, som var uendret fra året før. Det viser årsrapporten som ble lagt frem i dag.

I rapporten skriver Gyldendal at markedene var gjennom året preget av nedgang i salg av bøker til skoler, høyere utdanning og befolkningen som helhet. Samtidig økte etterspørselen etter digitale læremidler, e-bøker og lydbøker.

EBITDA (justert for IFRS 16) ble 99 millioner, mot 172 millioner året før. Resultatet er preget av press på marginene som følge av økende digitalisering og sterk kostnadsvekst. Konsernet står i en omstilling som bidro til at lønnsomheten i 2023 ble belastet med 50 millioner i engangseffekter, nedskrivninger og omstillingskostnader. Gyldendal fikk med det et negativt driftsresultat på 14 millioner i 2023. Det er ved inngangen til 2024 iverksatt et kostnadsprogram som skal realisere besparelser på 90 millioner for å styrke lønnsomheten på tvers av konsernet.

- Vekst i etterspørselen etter lydbøker, e-bøker og digitale læremidler sørger for at bokbransjen ikke er blitt mindre viktig i hverdagen til befolkningen, selv om lesing av papirbøker går noe tilbake. Vi ser med økende tydelighet at vi som forbrukere orienterer oss, handler og konsumerer på helt andre og nye måter. Det krever omstilling, også i bokbransjen. Med våre sterke markedsposisjoner, langsiktige perspektiv og solide økonomi vil vi offensivt møte denne utviklingen. Gyldendal skal fortsette å styrke sin posisjon som ledende norsk bokkonsern, sier konsernsjef i Gyldendal, Tørres Thuv.

Styret foreslår for generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.