– Fullstendig absurd

Tom Harald Jenssen.

KONKURRANSETILSYNETS VARSEL: Konkurransetilsynets varsel om bøter på 545 millioner kroner til de fire største norske bokkonsernene blir møtt med vantro. - Vedtaket innebærer et grunnløst angrep på norsk bokbransje, sier Tom Harald Jenssen.

Grunnløst angrep

Konkurransetilsynet gjør i vedtaket gjeldende at Cappelen Damm sammen med andre forlag har brukt Bokbasen AS som et verktøy for markedsovervåking av priser og utgivelser. – For Cappelen Damm framstår en slik virkelighetsbeskrivelse som fullstendig absurd, sier Tom Harald Jenssen, adm. direktør i Cappelen Damm:

MED GIGANTGEBYR: Konkurransedirektør Tina Søreide.

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Tjenestene som tilbys tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge. Bokbasen skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Metadataproduksjon knyttet til norske bokutgivelser er kjernen i Bokbasens virksomhet og uvurderlig for bokhandel og netthandel.

– Vedtaket innebærer et grunnløst angrep på norsk bokbransje, avslutter Jenssen.

Les saken: Gigantgebyrer til fire forlag

Fundamentalt uenige

Konsernsjef i Gyldendal ASA, John Tørres Thuv er også dypt uenig i Konkurransetilsynets vurderinger. I en børsmelding skriver Thuv:

Konsernsjef John Tørres Thuv (foto: Bo Mathisen)

– Vi er fundamentalt uenige i tilsynets vurdering og vil forfølge saken videre. Bokbasen gir alle offentlig og lik tilgang på informasjon om alle bokutgivelser, og er helt vesentlig for å gi befolkningen et bredt tilbud av litteratur. Den er ikke innrettet for å utveksle konkurransesensitiv informasjon, har ikke egnet seg til dette og har ikke vært brukt til dette. Det foreligger heller ikke noe som viser en slik adferd fra de involverte partene», sier Tørres Thuv.

Rystet over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid

Aschehoug varsler allerede at forlaget påklager Konkurransetilsynets vedtak: Aschehoug har fremlagt omfattende dokumentasjon fra landets ledende jurister og økonomer som tydelig viser at Konkurransetilsynets påstander er gale og vedtaket er feil. Bokbasen gir ikke på noen måte grunnlag for koordinering, slik Konkurransetilsynet hevder. Vedtaket vil derfor bli klaget inn for Konkurranseklagenemda.

Mads Nygaard.

– Vi er rystet over kvaliteten på Konkurransetilsynets arbeid og ser frem til å få vedtaket behandlet i Konkurranseklagenemnda, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i en kommentar.

Fantasibøter

– Det sier seg selv at disse fantasibøtene vil bli overklaget, er kommentaren vi får fra forlegger Arno Vigmostad i Vigmostad og Børke:

– Det er direkte skuffende at dagens vedtak ikke på noe vis hensyntar noe av to års rikelig dokumentasjon og kommunikasjon fra forlagshusene til Tilsynet. Allerede nå virker det ha gått prestisje i saken. Dette er synd for forlagsbransjen som er en bransje som lever av tillit. Nå er det helt sikkert noen som vil anta at det ikke vil være røk uten ild, men nå har vi i det minste noe konkret å kjempe mot, samt å tilbakevise.

Arno Vigmostad (foto: Thomas-Bru)

– Vi har i dag tidlig informert de ansatte om at saken overhode ikke skal få påvirke vårt redaksjonelle arbeid eller innsatser.